Chyba
Access denied
SK - EN  
Slovník

 
Vyberte si jazyk:

Slabikotvorné spoluhlásky r, ŕ, l, ĺ

Každá slabika v slovenčine musí obsahovať samohlásku alebo dvojhlásku:

mám jedna slabika
o-tec dve slabiky
pí-sať dve slabiky
cvi-če-nie tri slabiky

Okrem samohlások a dvojhlások však môžu byť „slabikotvorné“ aj spoluhlásky r, ŕ, l, ĺ.

stĺp jedna slabika
vlk jedna slabika
pr-šať dve slabiky
vŕ-ba dve slabiky
ja-bl-ko tri slabiky
zmrz-li-na tri slabiky

Cvičenie

Prečítajte nahlas nasledujúce slová:

pršať, stĺp, jablko, vlk, vŕba, zmrzlina

Cvičenie

Pokúste sa vysloviť nasledujúci jazykolam rýchlo tri razy za sebou:

Strč prst skrz krk.

   

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

Spojte sa s nami

 
Navštívte nás na Facebooku
 
Sledujte nás na Twitteri
 
RSS kanál

Odkazy

Hľadať