Chyba
Access denied
SK - EN  
Slovník

 
Vyberte si jazyk:

Adjektíva skloňujeme vždy podľa substantíva, pred ktorým stoja.

ten pekný muž
pekná žena
to pekné dieťa

Pre mužský rod používame koncovku -ý.
Pre ženský rod používame koncovku -á.
Pre stredný rod používame koncovku -é.

Aký je dom? - Dom je vysoký.
Aká je ruža? - Ruža je pekná.
Aké je srdce? - Srdce je červené.

Pozn.: V slovníkoch sa tradične uvádza adjektívum v mužskom rode, v N sg. (napr. pekný, malý, vysoký).

Vzory pekný a cudzí

Tieto dva vzory sú veľmi podobné. Rozdiel medzi nimi je v mäkkom zakončení pri vzore cudzí a tvrdom zakončení pri vzore pekný.

Singulár
Mužský rod Ženský rod Stredný rod Mužský rod Ženský rod Stredný rod
N pekn-ý pekn-á pekn-é cudz-í cudz-ia cudz-ie
G pekn-ého pekn-ej pekn-ého cudz-ieho cudz-ej cudz-ieho
D pekn-ému pekn-ej pekn-ému cudz-iemu cudz-ej cudz-iemu
A pekn-ého (životné)
pekn-ý (neživotné)
pekn-ú pekn-é cudz-ieho (životné)
cudz-í (neživotné)
cudz-iu cudz-ie
L pekn-om pekn-ej pekn-om cudz-om cudz-ej cudz-om
I pekn-ým pekn-ou pekn-ým cudz-ím cudz-ou cudz-ím
Plurál
Mužský rod (životné) Ostatné Mužský rod (životné) Ostatné
N pekn-í pekn-é cudz-í cudz-ie
G pekn-ých pekn-ých cudz-ích cudz-ích
D pekn-ým pekn-ým cudz-ím cudz-ím
A pekn-ých pekn-é cudz-ích cudz-ie
L pekn-ých pekn-ých cudz-ích cudz-ích
I pekn-ými pekn-ými cudz-ími cudz-ími

Vzor páví

Podľa vzoru páví skloňujeme zvieracie adjektíva. Prípony ostávajú dlhé, nedodržiava sa pravidlo o rytmickom krátení.

Singulár
Mužský rod Ženský rod Stredný rod
N páv-í pávia páv-ie
G páv-ieho páv-ej páv-ieho
D páv-iemu páv-ej páv-iemu
A páv-ieho (životné)
páv-í (neživotné)
páv-iu páv-ie
L páv-om páv-ej páv-om
I páv-ím páv-ou páv-ím
Plurál
Mužský rod (životné) Ostatné
N páv-í páv-ie
G páv-ích páv-ích
D páv-ím páv-ím
A páv-ích páv-ie
L páv-ích páv-ích
I páv-ími páv-ími

Vzory otcov a matkin

Podľa vzoru otcov a matkin skloňujeme privlastňovacie adjektíva.

Singulár
Mužský rod Ženský rod Stredný rod Mužský rod Ženský rod Stredný rod
N otcov otcov-a otcov-o matkin matkin-a matkin-o
G otcov-ho otcov-ej otcov-ho matkin-ho matkin-ej matkin-ho
D otcov-mu otcov-ej otcov-mu matkin-mu matkin-ej matkin-mu
A otcov-ho (životné)
otcov (neživotné)
otcov-u otcov-o matkin-ho (životné)
matkin (neživotné)
matkin-u matkin-o
L otcov-om otcov-ej otcov-om matkin-om matkin-ej matkin-om
I otcov-ým otcov-ou otcov-ým matkin-ým matkin-ou matkin-ým
Plurál
Mužský rod (životné) Ostatné Mužský rod (životné) Ostatné
N otcov-i otcov-e matkin-i matkin-e
G otcov-ých otcov-ých matkin-ých matkin-ých
D otcov-ým otcov-ým matkin-ým matkin-ým
A otcov-ých otcov-e matkin-ých matkin-e
L otcov-ých otcov-ých matkin-ých matkin-ých
I otcov-ými otcov-ými matkin-ými matkin-ými
Otec (Mužský rod) Matka (Ženský rod)
Singulár: to je...
ON otcov brat matkin brat
ONA otcova kniha matkina kniha
ONO otcovo auto matkino auto
Plurál: to ...
ONI otcovi kolegovia matkini kolegovia
ONY otcove knihy matkine knihy

Podľa vzoru otcov (otec - mužský rod): synov, bratov, Petrov, študentov, dedkov, kamarátov...

Podľa vzoru matkin (matka - ženský rod): dcérin, sestrin, Lenkin, študentkin, babkin, kamarátkin...

To je dom Lenky. To je Lenkin dom. Lenka je ženského rodu - podľa vzoru matkin
To je žena kamaráta. To je kamarátova žena. kamarát je mužského rodu - podľa vzoru otcov
To je auto brata. To je bratovo auto. brat je mužského rodu - podľa vzoru otcov
   

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

Spojte sa s nami

 
Navštívte nás na Facebooku
 
Sledujte nás na Twitteri
 
RSS kanál

Odkazy

Hľadať