Chyba
Access denied
SK - EN  
Slovník

 
Vyberte si jazyk:

Základné číslovky

Číslovka jeden má vlastné skloňovanie. Číslovky dva, tri a štyri majú rovnaké skloňovanie. Číslovky päť až deväťdesiatdeväť sa skloňujú podľa číslovky päť.

Singulár
Mužský rod Ženský rod Stredný rod
N jeden (muž, dom) jedn-a (žena) jedn-o (dieťa)
G jedn-ého jedn-ej jedn-ého
D jedn-ému jedn-ej jedn-ému
A jedn-ého (životné)
jeden (neživotné)
jedn-u jedn-o
L jedn-om jedn-ej jedn-om
I jedn-ým jedn-ou jedn-ým
Plurál
Mužský rod (životné) Ostatné
N jedn-i (muži) jedn-y (domy, ženy, deti)
G jedn-ých jedn-ých
D jedn-ým jedn-ým
A jedn-ých jedn-y
L jedn-ých jedn-ých
I jedn-ými jedn-ými
dva tri štyri päť
N dvaja (muži)
dva (domy)
dve (ženy, deti)
traja (muži)
tri (domy, ženy, deti)
štyria (muži)
štyri (domy, ženy, deti)
piati (muži) /
päť (mužov*)
päť (domov, žien, detí)
G dvoch troch štyroch piatich
D dvom trom štyrom piatim
A dvoch (mužov)
dva (domy)
dve (ženy, deti)
troch (mužov)
tri (domy, ženy, deti)
štyroch (mužov)
štyri (domy, ženy, deti)
piatich (mužov)
päť (domov, žien, detí)
L dvoch troch štyroch piatich
I dvoma/dvomi troma/tromi štyrmi piatimi

*Od číslovky 5 vyššie nasleduje za číslovkou genitív plurálu (mužov, rokov, domov).

Ostatné číslovky

Radové číslovky skloňujeme ako adjektíva (prvý, druhý, piaty...). Takmer všetky skloňujeme podľa vzoru pekný, okrem tretí a tisíci - tie sa končia na i, í, preto ich skloňujeme podľa vzoru cudzí.

Násobné (dvojnásobný, stonásobný...) a druhové číslovky (dvojaký, pätoraký, storaký...) skloňujeme tiež ako adjektíva (podľa vzoru pekný).

   

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

Spojte sa s nami

 
Navštívte nás na Facebooku
 
Sledujte nás na Twitteri
 
RSS kanál

Odkazy

Hľadať