Přídavná jména

Adjektiva označují vlastnosti osob, zvířat, věcí a jevů.

Dělíme je na:

Jakostní Dají se stupňovat (mladý - mladší - najmladší) mladý, starý, dobrý, zlý, pekný, škaredý, nový, dlhý, múdry
Vztahová Nedají se stupňovat drevený, kamenný, rybí, psí
Přivlastňovací
 • Nedají se stupňovat
 • Skloňují se podle vzorů otcov a matkin
otcov, synov, matkin, sestrin, dedov, kolegov, priateľkin

Skloňování adjektiv

Adjektiva skloňujeme vždy podle substantiva, před kterým stojí.

 • ten pekný muž
 • tá pekná žena
 • to pekné dieťa
 • Pro mužský rod používáme koncovku -ý.
 • Pro ženský rod používáme koncovku -á.
 • Pro střední rod používáme koncovku -é.
 • Aký je dom? - Dom je vysoký.
 • Aká je ruža? - Ruža je pekná.
 • Aké je srdce? - Srdce je červené.

Pozn.: Ve slovnících se tradičně uvádí adjektiva v mužském rodě, v N sg. (např. pekný, malý, vysoký).

Vzory pekný a cudzí

Tyto dva vzory jsou velmi podobné. Rozdíl mezi nimi je v měkkém zakončení u vzoru cudzí a tvrdém zakončení u vzoru pekný.

Singulár
Mužský rod Ženský rod Střední rod Mužský rod Ženský rod Střední rod
N pekn-ý pekn-á pekn-é cudz-í cudz-ia cudz-ie
G pekn-ého pekn-ej pekn-ého cudz-ieho cudz-ej cudz-ieho
D pekn-ému pekn-ej pekn-ému cudz-iemu cudz-ej cudz-iemu
A
 • pekn-ého ?
 • pekn-ý ?
pekn-ú pekn-é
 • cudz-ieho ?
 • cudz-í ?
cudz-iu cudz-ie
L pekn-om pekn-ej pekn-om cudz-om cudz-ej cudz-om
I pekn-ým pekn-ou pekn-ým cudz-ím cudz-ou cudz-ím
Plurál
Mužský rod (životná) Ostatní Mužský rod (životná) Ostatní
N pekn-í pekn-é cudz-í cudz-ie
G pekn-ých pekn-ých cudz-ích cudz-ích
D pekn-ým pekn-ým cudz-ím cudz-ím
A pekn-ých pekn-é cudz-ích cudz-ie
L pekn-ých pekn-ých cudz-ích cudz-ích
I pekn-ými pekn-ými cudz-ími cudz-ími

Vzor páví

Podle vzoru páví skloňujeme zvířecí adjektiva. Přípony zůstávají dlouhé, nerespektuje se pravidlo o rytmickém krácení.

Singulár
Mužský rod Ženský rod Střední rod
N páv-í pávia páv-ie
G páv-ieho páv-ej páv-ieho
D páv-iemu páv-ej páv-iemu
A
 • páv-ieho ?
 • páv-í ?
páv-iu páv-ie
L páv-om páv-ej páv-om
I páv-ím páv-ou páv-ím
Plurál
Mužský rod (životná) Ostatní
N páv-í páv-ie
G páv-ích páv-ích
D páv-ím páv-ím
A páv-ích páv-ie
L páv-ích páv-ích
I páv-ími páv-ími

Vzory otcov a matkin

Podle vzoru otcov a matkin skloňujeme přivlastňovací adjektiva.

Singulár
Mužský rod Ženský rod Střední rod Mužský rod Ženský rod Střední rod
N otcov otcov-a otcov-o matkin matkin-a matkin-o
G otcov-ho otcov-ej otcov-ho matkin-ho matkin-ej matkin-ho
D otcov-mu otcov-ej otcov-mu matkin-mu matkin-ej matkin-mu
A
 • otcov-ho ?
 • otcov ?
otcov-u otcov-o
 • matkin-ho ?
 • matkin ?
matkin-u matkin-o
L otcov-om otcov-ej otcov-om matkin-om matkin-ej matkin-om
I otcov-ým otcov-ou otcov-ým matkin-ým matkin-ou matkin-ým
Plurál
Mužský rod (životná) Ostatní Mužský rod (životná) Ostatní
N otcov-i otcov-e matkin-i matkin-e
G otcov-ých otcov-ých matkin-ých matkin-ých
D otcov-ým otcov-ým matkin-ým matkin-ým
A otcov-ých otcov-e matkin-ých matkin-e
L otcov-ých otcov-ých matkin-ých matkin-ých
I otcov-ými otcov-ými matkin-ými matkin-ými
Mužský rod Ženský rod
Otec Matka
Singulár: to je...
ON otcov brat matkin brat
ONA otcova kniha matkina kniha
ONO otcovo auto matkino auto
Plurál: to sú...
ONI otcovi kolegovia matkini kolegovia
ONY otcove knihy matkine knihy

Podle vzoru otcov (otec – mužský rod):
synov, bratov, Petrov, študentov, dedkov, kamarátov...

Podle vzoru matkin (matka – ženský rod):
dcérin, sestrin, Lenkin, študentkin, babkin, kamarátkin...

To je dom Lenky. To je Lenkin dom. Lenka je ženského rodu – podle vzoru matkin
To je žena kamaráta. To je kamarátova žena. kamarát je mužského rodu – podle vzoru otcov
To je auto brata. To je bratovo auto. brat je mužského rodu – podle vzoru otcov

Stupňování adjektiv a příslovcí

Stupňování může být pravidelné nebo nepravidelné. Nepravidelně stupňujeme jen těchto pět adjektiv (a od nich vytvořených příslovcí):
dobrý, zlý, malý, veľký, pekný

Všechna ostatní se stupňují pravidelně.

Pravidelné stupňování

Druhý stupeň adjektiv tvoříme pomocí koncovky -ší/-ejší ?. Třetí stupeň tvoříme tak, že k druhému stupni jednoduše přidáme předponu naj-.

1. stupeň ľahký
lehký
šikovný
šikovný
2. stupeň ľahší
lehčí
šikovnejší
šikovnější
3. stupeň najľahší
nejlehčí
najšikovnejší
nejšikovnější

Příslovce stupňujeme stejně, jen v druhém stupni používáme koncovku -šie/-ejšie ?, ve třetím stupni opět jen přidáme předponu naj- k druhému stupni.

1. stupeň ľahko
snadno, lehce
šikovne
šikovně
2. stupeň ľahšie
snadněji
šikovnejšie
šikovněji
3. stupeň najľahšie
nejsnáze
najšikovnejšie
nejšikovněji

Nepravidelné stupňování

1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň
dobrý / dobre
dobrý / dobře
lepší / lepšie
lepší / lépe
najlepší / najlepšie
nejlepší / nejlépe
zlý / zle
špatný / špatně
horší / horšie
horší / horší
najhorší / najhoršie
nejhorší / nejhorší
malý / málo
malý / málo
menší / menej
menší / méně
najmenší / najmenej
nejmenší / nejméně
veľký / veľa
velký / hodně
väčší / viac
větší / více
najväčší / najviac
největší / nejvíce
pekný / pekne
pěkný / pěkně
krajší / krajšie
pěknější / pěkněji
najkrajší / najkrajšie
nejpěknější / nejpěkněji

Porovnávání

Prvý dom je rovnako veľký ako druhý dom.
První dům je stejně velký jako druhý dům.
Druhý dom je väčší než/ako prvý dom.
Druhý dům je větší než první dům.
Tretí dom je najväčší zo všetkých.
Třetí dům je největší ze všech.
1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň
 • Jano je rovnako vysoký ako Lucka.
 • Jano a Lucka sú rovnako vysokí.
Jano je vyšší než Katka. Jano je najvyšší z celej triedy.