Určitý a neurčitý člen

Slovenština nemá členy; neexistuje ani určitý, ani neurčitý člen. Pokud je to však třeba, můžeme ve funkci určitého členu použít ukazovací zájmena ten, tá, to. Jako neurčitý člen je možné použít neurčitá zájmena nejaký, nejaká, nejaké.

Mužský rod To je nejaký muž. Ten muž je vysoký. To je nějaký muž. Ten muž je vysoký.
Ženský rod To je nejaká kniha. kniha je veľmi dobrá. To je nějaká kniha. Ta kniha je velmi dobrá.
Střední rod To je nejaké auto. To auto je nové. To je nějaké auto. To auto je nové.