Spojky

Spojky spojují slova nebo věty.

Dělíme je na:

 1. souřadicí
  • slučovací: a, i, aj, ani
  • stupňovací: ba, ba aj, nielen - ale aj
  • odporovací: ale, však, no, jednako
  • vylučovací: alebo, buď, či, buď - buď, buď - alebo
 2. podřadicí
  • používáme je v podřadicích souvětích: keď, lebo, keby, že, aby...

Jsou to neohebná slova (neskloňujeme je, nečasujeme ani nestupňujeme).