Obecně

Slovenština patří mezi slovanské jazyky – a slovanské jazyky jsou bohaté na ohýbání slov (jedno slovo může mít více tvarů, které se liší koncovkami).

Slova ve slovenštině dělíme do deseti slovních druhů:

Ohebné

  1. podstatné jméno / substantivum (lat. nomen substantivum)
  2. přídavné jméno / adjektivum (lat. nomen adjectivum)
  3. zájmeno (lat. pronomen)
  4. číslovka (lat. numerale)
  5. sloveso (lat. verbum)

Neohebné

  1. příslovce (lat. adverbium)
  2. předložka (lat. praepositio)
  3. spojka (lat. conjunctio)
  4. částice (lat. particula)
  5. citoslovce (lat. interjectio)

Substantiva, adjektiva, zájmena a číslovky skloňujeme, slovesa časujeme. Některá adjektiva a příslovce můžeme stupňovat (ačkoli se příslovce řadí mezi neohebné slovní druhy).