Předložky

Předložky vyjadřují vztahy mezi slovy.

Dělíme je na:

  • jednoduché: na, v, pod, nad, od, z, po, medzi, za
  • složené: popod, ponad, popred

Jsou to neohebná slova (neskloňujeme je, nečasujeme ani nestupňujeme).

v (vo)? + L
z (zo) + G
do + G
k (ku) + D
s (so) + I
pri + L
na + L
nad + I
pod + I
pred + I
za + I
oproti + D

Předložky se ve slovenštině vážou s různými pády. Jedna předložka se dokonce může vázat s dvěma nebo třemi pády.

Zuzka položila knihu na stôl. na + A (směr)
Kniha leží na stole. na + L (místo)

Rozlišujte:

Ide do školy. KAM (KAM)
Je v škole. KDE (KDE)
Ide zo školy. ODKIAĽ (ODKUD)

První věta vyjadřuje směr pohybu, KAM. Použili jsme předložkovou vazbu do + G. Též:

na + A na vlakovú stanicu
k + D k domu

Druhá věta vyjadřuje, KDE se něco nachází (na nějakém místě). Použili jsme předložkovou vazbu v + L. Též:

na + L na vlakovej stanici
pri + L pri dome

Třetí věta vyjadřuje směr pohybu, ODKUD. Použili jsme předložkovou vazbu z + G. Též:

z + G z vlakovej stanice
z + G z domu

Kde - kam (Kde – kam)

Na akej škole študuješ? = Kde študuješ? (KDE)

na + L na strednej, základnej škole, na univerzite, na gymnáziu
v + L v meste, v Bratislave, v Nitre

Na akú školu chodíš? = Kam chodíš do školy? (KAM)

na + A na strednú školu, na univerzitu, na gymnázium
do + G do škôlky, do školy, do Nitry, do Bratislavy, do Trnavy
Kde si? Kam ideš?
Som v... + L Idem do... + G
Som na... + L Idem na... + A
Idem cez... + A
Som v banke.
Jsem v bance.
Idem do banky.
Jdu do banky.
Som na pošte.
Jsem na poště.
Idem na poštu.
Jdu na poštu.
Idem cez park.
Jdu přes park.