Zájmena

Zájmena nahrazují substantiva, adjektiva, číslovky nebo příslovce. Předměty přímo nepojmenovávají, pouze na ně odkazují.

 • Žiak píše úlohu. - On píše úlohu.
 • Rád čítam zaujímavé knihy. - Rád čítam také knihy.

Zájmena dělíme na:

 1. Osobní:
  • a) základní: ja, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony
  • b) přivlastňovací: môj, tvoj, jeho, jej, náš, váš, ich
 2. Zvratná:
  • a) základní: seba/sa (v D sebe/si)
  • b) přivlastňovací: svoj
 3. Ukazovací: ten, tá, to, tí, tie, tento, táto, toto, títo, tieto, onen, oné...
 4. Tázací: kto? čo? aký? ktorý? kde? kedy? prečo? ako? koľký?
 5. Vztažná (v podřadicích souvětích): kto, čo, aký, ktorý, kde, kedy, prečo, ako, koľký...
 6. Neurčitá: niečo, dakto, bárskoľko, všeličo, ktosi, kdekoľvek...
 7. Vymezovací: ten istý, taký istý, iný, každý, všetci, nikto, nijaký, sám, samý...

Skloňování zájmen

Skloňování osobních zájmen

U zájmen ja, ty, on a ono rozlišujeme dlouhý (mňa, teba, jeho...) a krátký tvar (ma, ťa, ho...). Krátký tvar nikdy nestojí na začátku věty.

 • Vidím ťa. Ťa vidím.
 • Vidím teba. Teba vidím.

a) základní

Singulár Plurál
N ja ty on ona ono my vy oni ony
G mňa/ma teba/ťa jeho/neho/
-ňho/-ň
jej/nej jeho/neho/
nás vás ich/nich ich/nich
D mne/mi tebe/ti jemu/nemu/
mu
jej/nej jemu/nemu/
mu
nám vám im/nim im/nim
A mňa/ma teba/ťa jeho/neho/
ho/-ňho/
ju/ňu jeho/ho/
nás vás ich/nich ich/ne
L (o) mne (o) tebe (o) ňom (o) nej (o) ňom (o) nás (o) vás (o) nich (o) nich
I mnou tebou ním ňou ním nami vami nimi nimi

Pozn.: Tvary neho, nemu, nej, ňu, nim, ne atd. používáme pouze ve spojení s předložkami.

 • Čakám na neho.
 • Idem k nemu.
 • Bez nich je smutný.

b) přivlastňovací

Singulár
Mužský rod Ženský rod Střední rod
N môj moj-a moj-e
G môj-ho moj-ej môj-ho
D môj-mu moj-ej môj-mu
A
 • môj-ho ?
 • môj ?
moj-u moj-e
L moj-om moj-ej moj-om
I moj-ím moj-ou moj-ím
Plurál
Mužský rod (životná) Ostatní
N moj-i moj-e
G moj-ich moj-ich
D moj-im moj-im
A moj-ich moj-e
L moj-ich moj-ich
I moj-imi moj-imi

Pozn.: Stejně skloňujeme i zájmena tvoj, náš, váš a svoj.

Na přivlastňovací zájmena se ptáme tázacími zájmeny čí, čia, čie; podle toho, jakého gramatického rodu je příslušné substantivum.

 • Čí je to pes? To je môj pes.
 • Čia je to kniha? To je tvoja kniha.
 • Čie je to auto? To je naše auto.
 • Čí sú to rodičia? To sú moji rodičia.
 • Čie sú to knihy? To sú moje knihy.
 • Čie sú to autá? To sú moje autá.
Singulár Plurál
čí čia čie čí (mužské životní) čie (ostatní)
JA môj dom moja mama moje dieťa moji rodičia moje deti
TY tvoj dom tvoja mama tvoje dieťa tvoji rodičia tvoje deti
MY náš dom naša mama naše dieťa naši rodičia naše deti
VY váš dom vaša mama vaše dieťa vaši rodičia vaše deti
ON, ONO jeho dom mama dieťa rodičia deti
ONA jej dom mama dieťa rodičia deti
ich dom mama dieťa rodičia deti

Přivlastňovací zájmena pro první (ja – môj; my - náš) a druhou osobu (ty – tvoj; vy - váš) se skloňují podle příslušného substantiva.

 • tvoja malá sestra
 • tvoju malú sestru
 • o tvojej malej sestre
 • ...

Přivlastňovací zájmena pro třetí osobu (on – jeho; ona – jej; ono – jeho; oni – ich; ony - ich) jsou nesklonná! Ve všech rodech, číslech a pádech zůstávají stejná.

 • jeho dom, jeho domu, jeho domy...
 • jej mačka, jej mačky, jej mačke...
 • ich auto, ich auta, ich autá...

Skloňování zvratných zájmen

a) základní

 • N -
 • G - seba
 • D - sebe/si
 • A - seba/sa
 • L - (o) sebe
 • I - sebou

Zvratné zájmeno se může vyskytovat i u těch sloves, u kterých se v českém jazyce nevyskytuje, a naopak:

volať sa jmenuji se

Při časování se zvratné zájmeno nemění!

 • Ako sa voláš?
 • Volám sa Kristína.
 • Oni sa volajú Karl a Tom.

b) přivlastňovací

Singulár
Mužský rod Ženský rod Střední rod
N svoj svoj-a svoj-e
G svoj-ho svoj-ej svoj-ho
D svoj-mu svoj-ej svoj-mu
A
 • svoj-ho ?
 • svoj ?
svoj-u svoj-e
L svoj-om svoj-ej svoj-om
I svoj-ím svoj-ou svoj-ím
Plurál
Mužský rod (životná) Ostatní
N svoj-i svoj-e
G svoj-ich svoj-ich
D svoj-im svoj-im
A svoj-ich svoj-e
L svoj-ich svoj-ich
I svoj-imi svoj-imi

Kdy používáme přivlastňovací zájmeno svoj?

Jano mi požičal knihu. Čiu knihu? Svoju knihu. -> Jano mi požičal svoju knihu.
Jano mi půjčil knihu. Čí knihu? Svou knihu. – Jano mi půjčil svou knihu.

Pozor: Nemůžeme říct: Svoja kniha je zaujímavá. – věta nedává smysl.

On mi požičal svoju knihu.
Peter mi požičal (Petrovu) knihu.
On mi požičal svoju knihu.
Jano mi požičal (Janovu) knihu.
On mi požičal jeho knihu.
Peter mi požičal Janovu knihu.
On mi požičal jeho knihu.
Jano mi požičal Petrovu knihu.
Ona mi požičala svoju knihu.
Martina mi požičala (Martininu) knihu.
Ona mi požičala svoju knihu.
Lucia mi požičala (Luciinu) knihu.
Ona mi požičala jej knihu.
Martina mi požičala Luciinu knihu.
Ona mi požičala jej knihu.
Lucia mi požičala Martininu knihu.

Další příklady:

 • Rodičia dali svoje deti do materskej školy.
 • Trénujte svoju pamäť!
 • Svoj mozog musíme cvičiť.
 • Deti ľúbia svojich rodičov.

Skloňování ukazovacích zájmen

Singulár Plurál
N ten to tie
G toho tej toho tých tých
D tomu tej tomu tým tým
A toho / ten ? to tých tie
L (o) tom tej tom tých tých
I tým tou tým tými tými

Skloňování tázacích zájmen

Singulár Plurál
N aký? aká? aké? akí? aké?
G akého? akej? akého? akých? akých?
D akému? akej? akému? akým? akým?
A akého? / aký? ? akú? aké? akých? aké?
L (o) akom? akej? akom? akých? akých?
I akým? akou? akým? akými? akými?
Singulár Plurál
N čí? čia? čie? čí? čie?
G čieho? čej? čieho? čích? čích?
D čiemu? čej? čiemu? čím? čím?
A čieho? / čí? ? čiu? čie? čích? čie?
L (o) čom? čej? čom? čích? čích?
I čím? čou? čím? čími? čími?

Skloňování tázacích zájmen kto, čo (pádové otázky)

N kto? čo?
G koho? čoho?
D komu? čomu?
A koho? čo?
L (o) kom? čom?
I kým? čím?

Rozdíl mezi aký - ktorý

 • Do akého obchodu? ptáme se na vlastnosti předmětu. Například:
  Do malého obchodu, do veľkého obchodu, do nového obchodu...
 • Do ktorého obchodu? ptáme se na konkrétní předmět. Například:
  Do tohto obchodu, do toho nového obchodu na Dlhej ulici...
 • Aké tričko sa ti páči? biele, červené, dlhé, krátke, moderné....
 • Ktoré tričko sa ti páči? tamto, toto biele, to červené...

Rozdíl mezi radi - rady

Chcete ísť s nami?

Veľmi radi! muži nebo muži + ženy, děti mužský rod, životný
Veľmi rady! jen ženy, příp. děti všechny ostatní rody
Oni sú radi. muži nebo muži + ženy, děti mužský rod, životný
Ony sú rady. jen ženy, příp. děti všechny ostatní rody

Když je ve skupině třeba i jen jeden muž, chlapec (substantivum musí být mužského rodu), musíme používat oni (radi).