Přízvuk

Slovenština má přízvuk téměř vždy na první slabice slova. Výjimky se vyskytují zejména v okolí jednoslabičných slov.

  • slovenský jazyk
  • moja rodina
  • mama a otec
  • Učím sa slovenčinu.
  • kreslil som si
  • Dal som jej knihu.

Pozor: Čárka (diakritické znaménko v písmenech á, é, í, ó, ú, ý, ĺ a ŕ) neoznačuje přízvuk! Čárka znamená jen to, že příslušnou slabiku vyslovíme dvakrát déle než krátkou slabiku. Např.:

mama /mama/
ja mám /ja ma:m/

Přízvuk ve slovech graficky nevyznačujeme.