Slabikotvorné souhlásky r, ŕ, l, ĺ

Každá slabika ve slovenštině musí obsahovat samohlásku nebo dvojhlásku:

mám jedna slabika
o-tec dvě slabiky
pí-sať dvě slabiky
cvi-če-nie tři slabiky

Kromě samohlásek a dvojhlásek však mohou být slabikotvorné i souhlásky r, ŕ, l, ĺ.

stĺp jedna slabika
vlk jedna slabika
pr-šať dvě slabiky
vŕ-ba dvě slabiky
ja-bl-ko tři slabiky
zmrz-li-na tři slabiky