Psaní velkých písmen

Ve slovenštině píšeme velká písmena zejména v těchto případech:

 1. Na začátku věty
  • Hovoríte po slovensky?
  • Ako sa voláte?
  • Moja rodina býva v Bratislave.
 2. Vlastní jména (jména osob, zeměpisné názvy, názvy institucí, uměleckých děl, časopisů apod.)
  • Jano, Lucia, Slovenská republika, Dunaj, Vysoké Tatry, Bratislava, Hviezdoslavovo námestie, Slovenské národné divadlo, Hájnikova žena, Hamlet, Slovenské pohľady
 3. Zkratky a značky
  • SR (Slovenská republika)
  • SNP (Slovenské národné povstanie)
  • SEČ (stredoeurópsky čas)
  • O (oxygenium - kyslík)
  • kW (kilowatt)
 4. Na znamení úcty (např. v korespondenci)
  • Dostal som Tvoj list.
  • Ďakujeme za Vašu objednávku.
  • Milujem Ťa.

Poznámka: Všeobecná substantiva ve slovenštině píšeme s malým počátečním písmenem, ne s velkým (jako je tomu např. v němčině).