Psaní velkých písmen

Ve slovenštině píšeme velká písmena zejména v těchto případech:

  1. Na začátku věty
    • Hovoríte po slovensky?
    • Ako sa voláte?
    • Moja rodina býva v Bratislave.
  2. Vlastní jména (jména osob, zeměpisné názvy, názvy institucí, uměleckých děl, časopisů apod.)
    • Jano, Lucia, Slovenská republika, Dunaj, Vysoké Tatry, Bratislava, Hviezdoslavovo námestie, Slovenské národné divadlo, Hájnikova žena, Hamlet, Slovenské pohľady
  3. Zkratky a značky
    • SR (Slovenská republika)
    • SNP (Slovenské národné povstanie)
    • SEČ (stredoeurópsky čas)
    • O (oxygenium - kyslík)
    • kW (kilowatt)
  4. Na znamení úcty (např. v korespondenci)
    • Dostal som Tvoj list.
    • Ďakujeme za Vašu objednávku.
    • Milujem Ťa.

Poznámka: Všeobecná substantiva ve slovenštině píšeme s malým počátečním písmenem, ne s velkým (jako je tomu např. v němčině).