Psaní ypsilonu

Samohlásku i, í můžeme ve slovenštině zapisovat dvojím způsobem:

  • i, í („mäkké i“)
  • y, ý („ypsilon“)

Ypsilon píšeme v domácích i cizích slovech. Přestože hlásky i a y vyslovujeme stejně, někdy mohou rozlišovat význam slov:

  • byť [biť] - být
  • biť [biť] - bít

Základní pravidlo: Ypsilon nikdy nepíšeme po měkkých souhláskách.

Po obojetných souhláskách může následovat i nebo y.

  • vidieť [viďi̯eť] - vidět
  • vysoko [visoko] - vysoko

Slovenské děti se učí vyjmenovávat tzv. vyjmenovaná slova (slovensky: vybrané slová) – slova, ve kterých po obojetných souhláskách píšeme ypsilon.

Častou chybou je psaní ypsilonu v plurálu adjektiv:

Sg.
pekný chlapec /pekni:/

Pl.
Nesprávně: pekný chlapci
Správně: pekní chlapci /pekni:/

Pravidla, kdy psát i a kdy y, jsou podrobně popsána v Pravidlech slovenského pravopisu.