Zdvořilá žádost

K vyjádření žádosti používáme ve slovenštině několika způsobů:

  • Otvorte okno!
  • Otvorte okno, prosím.
  • Prosím vás, otvorte okno.
  • Otvorili by ste, prosím, okno?
  • Neotvorili by ste, prosím, okno?
  • Mohli by ste, prosím, otvoriť okno?
  • Nemohli by ste, prosím, otvoriť okno?

Nejméně zdvořilá je první věta, ve které je použit rozkazovací způsob. Naopak, podmiňovací způsob (často spolu s modálními slovesy) používáme na zdvořilejší vyjádření žádosti.

Požičal by si mi na chvíľu pero? Půjčil bys mi na chvíli pero?
Mohli by ste byť tichšie? Mohli byste být tišeji?