Tvoření otázek

Oznamovací věta má obvyklý slovosled:
podmět + přísudek + ostatní větné členy

 • (Ja) mám devätnásť rokov.
 • Zuzana má dvadsať rokov.

V otázce (tázací větě) pořadí podmětu a přísudku obrátíme:

  • Máš (ty) dvadsať rokov? Nie, ja nemám dvadsať rokov.
  • Má Zuzka dvadsať rokov? Áno, Zuzka má dvadsať rokov.
  Na takovéto otázky můžeme odpovědět: áno – nie (ano – ne). Jde o otázky zjišťovací. Jejich melodie je stoupavá.
  • Máš dvadsať rokov?
  • Voláš sa Kristína?
  • Máš sa dobre?
  • Koľko máš (ty) rokov?
  • Koľko má Zuzka rokov?
  Na takovéto otázky nemůžeme odpovědět: áno – nie (ano – ne), ale musíme doplnit chybějící informaci. Jde o doplňovací otázky. Začínají tázacím zájmenem (např. kto, čo, koľko, kde...) a jejich melodie je klesavá.
  • Koľko máš rokov?
  • Ako sa voláš?
  • Kde bývaš?