Slovosled

Oznamovací věta

Obvyklý slovosled:
podmět + přísudek + ostatní větné členy + tečka (.)

Slovosled ve slovenštině je víceméně volný:

 • Peter jde dnes poprvé do školy.
 • Peter ide dnes prvý raz do školy.
 • Dnes ide Peter prvý raz do školy.
 • Do školy ide dnes Peter prvý raz.
 • Prvý raz ide dnes Peter do školy.

= význam věty se nemění, změnou slovosledu však můžeme klást na jednotlivá slova důraz.

Tázací věta

Obvyklý slovosled:
(tázací zájmeno) + přísudek + podmět + ostatní větné členy + otazník (?)

 • Jano býva v Bratislave.
 • Býva Jano v Bratislave?
 • Jano ide do školy.
 • Kam ide Jano?

Rozkazovací věta

Obvyklý slovosled:
(oslovení) + přísudek + ostatní větné členy + výkřičník (!)

 • Píš úlohu!
 • Spite osem hodín!
 • Deti, čítajte knihy!

Souvětí

Souvětí souřadné je jednoduché spojení dvou nebo více vět, slovosled se nemění.

Slovosled v souvětí podřadicím je vysvětlen vždy u příslušného typu souvětí.

Slovosled ve větě s dativem a akuzativem

 • Peter si zabudol knihu. Martina, požičaj mu knihu

Ve větě máme předmět v akuzativu (knihu) a předmět v dativu (mu). Slovosled závisí i na tom, čím jsou tyto předměty vyjádřeny. Zapamatujte si dvě pravidla:

 1. Jestliže jsou oba předměty vyjádřeny zájmeny, pak je pořadí D + A.
 2. Jestliže je jeden z předmětů vyjádřen substantivem a druhý zájmenem, přednost má zájmeno před substantivem.
Požičaj mu ju.
D zájmeno + A zájmeno
Požičaj ju Petrovi.
A zájmeno + D substantivum
Požičaj mu knihu.
D zájmeno + A substantivum
 • Otec požičal synovi auto.
 • Otec mu požičal auto.
 • Podaj mi tú knihu.
 • Podaj mi ju.
 • Dal si bratovi kľúče?
 • Rodičia kúpili darčeky dcére. Kúpili jej ich včera.
 • Lektor dal študentovi úlohu. Dal mu ju na víkend.
 • Architekt ukázal projekty klientom. Architekt im ich ukázal na dnešnom stretnutí.

V případě rozvité věty a důrazu může být tento slovosled opačný:

 • Požičaj tú knihu Petrovi.
 • Otec požičal svoje auto synovi.