Gramatické rody

Kto je to? (Kdo je to?)

Mužský rod
To je muž. Aký je muž? Ten muž je vysoký.
Ženský rod
To je žena. Aká je žena? žena je pekná.
Střední rod
To je dieťa. Aké je dieťa? To dieťa je malé.

Čo je to? (Co je to?)

Mužský rod
To je dom. Aký je dom? Ten dom je veľký.
Ženský rod
To je kniha. Aká je kniha? kniha je dobrá.
Střední rod
To je auto. Aké je auto? To auto je modré.
  • Ten: chlapec, strom, dom, lístok, autobus, vlak, hotel, pes, hokejista, stôl ...
  • Tá: stanica, ulica, kniha, ruža, ruka, noha, hlava, skriňa, izba, mačka, ceruzka, reštaurácia, tvár, pieseň ...
  • To: mesto, dievča, auto, parkovisko, srdce, okno, centrum, pero, lietadlo, letisko ...

Všimněte si:

  • Na osoby se ptáme otázkou: Kto je to?
  • Na zvířata, rostliny, věci a jevy se ptáme otázkou: čo je to