Pozdravy a seznámení

Setkání

Ahoj! Čau! * Ahoj! Čau!
Dobrý deň. Dobrý den.
Dobré ráno. Dobré ráno.
Dobrý večer. Dobrý večer.

Rozloučení

Ahoj! Čau! * Ahoj! Čau!
Dovidenia. Dovi. Na shledanou. / Nashle.
Dobrú noc. Dobrou noc.
Zbohom. Sbohem.

Dialog

1:
Kde bývaš?* / Kde bývate?
Kde bydlíš? / Kde bydlíte?
2:
Bývam na Slovensku/v Nemecku/v Poľsku/v Anglicku/v Litve.
Bydlím na Slovensku / v Německu / v Polsku / v Anglii / v Litvě.
1:
Odkiaľ si?* / Odkiaľ ste?
Odkud jsi? / Odkud jste?
2:
Som zo Slovenska/z Nemecka/z Poľska/z Anglicka/z Litvy.
Jsem ze Slovenska / z Německa / z Polska / z Anglie / z Litvy.
1:
Kto si?* / Kto ste?
Kdo jsi? / Kdo jste?
2:
Som Slovák/Slovenka. Nemec/Nemka. Poliak/Poľka. Angličan/Angličanka. Litovec/Litovka.
Jsem Slovák/Slovenka. Němec/Němka. Polák/Polka. Angličan/Angličanka. Litevec/Litevka.
1:
Akým jazykom hovoríš?* / Akým jazykom hovoríte?
Jakým jazykem mluvíš? / Jakým jazykem mluvíte?
2:
Hovorím po slovensky/po nemecky/po poľsky/po anglicky/po litovsky.
Mluvím česky / německy / polsky / anglicky / litevsky.

Všimněte si:

  • * tykání – "ty-forma", 2. os. j. č. (oslovení dětí, přátel, známých, spolužáků...)
  • ** vykání – "vy-forma", 2. os. j. č. (oslovení dospělých, neznámých lidí, učitelů, na úřadech...)