Negace

Byť, a či nebyť?
  • Pro sloveso byť:
    ja nie som, ty nie si, my nie sme ...
  • Pro všechny ostatní slovesa:
    ja nemám, ty nemusíš, my nemôžeme, vy nechcete, oni nebývajú ...
1:
Ste* zo Slovenska?
Jste ze Slovenska?
2:
Nie, nie som zo Slovenska, ale z Nemecka.
Ne, nejsem ze Slovenska, ale z Německa.
1:
Bývate v Poľsku?
Bydlíte v Polsku?
2:
Nie, nebývam v Poľsku, ale v Litve.
Ne, nebydlím v Polsku, ale v Litvě.
1:
Máš dvadsať (20) rokov?
Máš dvacet (20) let?
2:
Nie, nemám dvadsať rokov. Mám dvadsaťjeden (21) rokov.
Ne, nemám dvacet let. Mám dvacet jedna (21) let.

Všimněte si:

* ve slovenštině nemusíme vždy vyjádřit podmět věty: Som študent. = Ja som študent.