Adverbien

Adverbien bringen verschiedene Umstände einer Handlung zum Ausdruck. Sie werden in folgende Kategorien gegliedert:

1. Lokaladverbien kde? kam? doma, vonku, blízko, ďaleko, hore, dolu, severne
2. Temporaladverbien kedy? ako často? dnes, včera, zajtra, ráno, minule, nedávno, často
3. Modaladverbien ako? akým spôsobom? pekne, dobre, zle, rýchlo, pomaly
4. Kausaladverbien prečo? úmyselne, bezdôvodne