Zusammengesetzter Satz

Zusammengesetzte Sätze bestehen aus zwei oder mehreren Sätzen.

Bei einer Verbindung von gleichgestellten Sätzen handelt es sich um eine Satzverbindung. Bei der Verbindung eines Hauptsatzes mit einem Nebensatz (also von nicht gleichgestellten Sätzen) handelt es sich um ein Satzgefüge.

Satzverbindung

Bei einer Satzverbindung handelt es sich um die Verbindung zweier oder mehrerer gleichgestellter Sätze.

Hauptsatz + Hauptsatz (+ Hauptsatz + Hauptsatz …)

Wir unterscheiden folgende Typen:

 • kopulativ:
  Žiak sedí a píše úlohu.
 • disjunktiv:
  Buď sa hrajte s kočíkom, alebo kreslite obrázky.
 • adversativ:
  Chceli sme ísť na výlet, ale pršalo.
 • steigernd:
  Deti poslúchali, ba aj hračky si upratali.

Satzgefüge

Beim Satzgefüge handelt es sich um die Verbindung zweier oder mehrerer Sätze, die gegenseitig nicht gleichgestellt sind.

Hauptsatz + Nebensatz

Ein Nebensatz erweitert immer einen Hauptsatz oder einen übergeordneten Satz.

Slovensko je stredoeurópska krajina. / Slovensko je krajina v strednej Európe.

Es handelt sich um einfache Sätze, nicht um einen zusammengesetzten Satz. Wir haben in den Sätzen die Attribute unterstrichen (sie werden mit dem Fragewort aký? [wie?, was für ein?] erfragt).

Slovensko je krajina, ktorá sa nachádza v strednej Európe.

Wir haben ein Satzgefüge gebildet. Das Attribut aus dem vorangehenden Satz haben wir durch einen Attributsatz ersetzt.

Mit dem Hauptsatz fragen wir, mit dem Nebensatz antworten wir.

Aká krajina je Slovensko? Taká, ktorá sa nachádza v strednej Európe.

Genauso können wir das Objekt durch einen Objektsatz, ein Subjekt durch einen Subjektsatz, eine Kausalbestimmung durch einen Kausalsatz usw. ersetzen.

Dievčatá sa rozprávali o prázdninách.
Objekt (o čom? [über was?])
einfacher Satz
Dievčatá sa rozprávali o tom, čo robili cez prázdniny.
Objektsatz (o čom? [über was?])
Satzgefüge
Neprišiel do školy pre chrípku.
Kausalbestimmung (prečo? [warum?])
einfacher Satz
Neprišiel do školy, lebo mal chrípku.
Kausalsatz (prečo? [warum?])
Satzgefüge

Objektsatz

 • Povedz, čo...
 • Myslím si, že...
 • Vieš, že...

Jetzt lernen wir ein Satzgefüge mit einem Objektsatz zu bilden. Nach einem Objektsatz fragen wir mit den Fragen: o čom? [worüber?], čo? [was?], na čo? [worauf?] u. Ä., zum Beispiel:

Povedz, čo robíš dnes večer. Čo povedz? - Čo robíš dnes večer. Sag, was du heute Abend machst. Sag, was? - Was du heute Abend machst.
Myslím si, že Jano nepríde. Čo si myslím? - Že Jano nepríde. Ich denke, dass Jano nicht kommen wird. Was denke ich? - Dass Jano nicht kommen wird.
Vieš, že Bratislava je hlavné mesto Slovenska? Čo vieš? - Že Bratislava je hlavné mesto Slovenska. Weißt du, dass Bratislava die Hauptstadt der Slowakei ist? Was weißt du? - Dass Bratislava die Hauptstadt der Slowakei ist.
Teším sa, že sa zasa uvidíme. Na čo sa teším? - Že sa zasa uvidíme. Ich freue mich, dass wir uns wieder sehen werden. Worauf freue ich mich? - Dass wir uns wieder sehen werden.

In einem solchen Satzgefüge verwenden wir am häufigsten die Konjunktion že [dass].

 • Teším sa, že prídeš.
 • Povedal, že chodí na strednú školu.
 • Viem, že nič neviem.
 • Viete, že Peter teraz pracuje v Bratislave?

Wortfolge

Die Wortfolge ändert sich im Grunde nicht (aber z. B. die Reflexivpronomina sa [sich/Akk.] und si [sich/D.] können den Platz im Satz wechseln.

 • Jano nie je doma.
 • Povedal, že Jano nie je doma.
 • Zuzka bola cez prázdniny na esperantskom kongrese.
 • Vieš, že Zuzka bola cez prázdniny na esperantskom kongrese?
 • Stretneme sa zajtra.
 • Dohodli sme sa, že sa stretneme zajtra.

Kausalsatz

Prečo nemôže ísť Miško von? Warum kann Miško nicht hinaus gehen?
Lebo je chorý. Weil er krank ist.
Miško nemôže ísť von, lebo je chorý. Miško kann nicht hinaus gehen, weil er krank ist.

Musíš ísť domov, lebo je veľa hodín. Du musst nach Hause gehen, weil es spät ist.
Prečo musíš ísť domov? Lebo je veľa hodín. Warum musst du nach Hause gehen? Weil es spät ist.
Prečo je Miško chorý? Lebo nebol teplo oblečený.
Miško je chorý, lebo nebol teplo oblečený.
Warum ist Miško krank? Weil er nicht warm angezogen war.
Miško ist krank, weil er nicht warm angezogen war.
Prečo teraz leží v posteli? Lebo má horúčku.
Teraz leží v posteli, lebo má horúčku.
Warum liegt er jetzt im Bett? Weil er Fieber hat.
Jetzt liegt er im Bett, weil er Fieber hat.
Prečo má horúčku? Lebo prechladol.
Má horúčku, lebo prechladol.
Warum hat er Fieber? Weil er sich erkältete.
Er hat Fieber, weil er sich erkältete.
Ja som neprechladla. Teplo som sa obliekla.
Ja som neprechladla, lebo som sa teplo obliekla.
Ich erkältete mich nicht. Ich zog mich warm an.
Ich erkältete mich nicht, weil ich mich warm anzog.
Tom nemôže pracovať. Bolí ho chrbát.
Tom nemôže pracovať, lebo ho bolí chrbát.
Tom kann nicht arbeiten. Sein Rücken tut weh.
Tom kann nicht arbeiten, weil sein Rücken weh tut.

Wortfolge

Die Wortfolge ändert sich im Grunde nicht (aber z. B. die Reflexivpronomina sa [sich/Akk.] und si [sich/D.] können den Platz im Satz wechseln.

 • Musím ísť domov. Je neskoro.
 • Musím ísť domov, lebo je neskoro.
 • Dnes nejdem do školy. Som chorý.
 • Dnes nejdem do školy, lebo som chorý.
 • Nejdem von. Učím sa.
 • Nejdem von, lebo sa učím.

Temporalsatz

Keď bolo teplo, išli sme sa kúpať.
Kedy sme sa išli kúpať? Keď bolo teplo.
Als es warm war, gingen wir baden.
Wann gingen wir baden? Als es warm war.
Keď napadol sneh, deti sa išli sánkovať.
Kedy sa deti išli sánkovať? Keď napadol sneh.
Als der Schnee fiel, gingen die Kinder Schlitten fahren.
Wann gingen die Kinder Schlitten fahren? Als der Schnee fiel.
Keď som mal desať rokov, otec mi kúpil nový bicykel.
Kedy mi otec kúpil nový bicykel? Keď som mal desať rokov.
Als ich zehn Jahre alt war, kaufte mir mein Vater ein neues Fahrrad.
Wann kaufte mir mein Vater ein neues Fahrrad? Als ich zehn Jahre alt war.

Wir haben ein Satzgefüge mit einem Temporalsatz gebildet. Nach einem Temporalsatz fragen wir mit den Fragen: kedy? [wann?], ako často? [wie oft?], ako dlho? [wie lange?]. Im solchen Satzgefüge benutzen wir am häufigsten die Konjunktion keď [als/wenn].

Wortfolge

Gewöhnliche Wortfolge:

Keď mal Jano čas, často sa lyžoval.
Konjunktion keď [als/wenn] + Prädikat + Subjekt + übrige Satzglieder

Die Reihenfolge der Sätze in einem Satzgefüge können wir auch umdrehen:

Otec mi kúpil nový bicykel, keď som mal desať rokov.

Attributsatz

Jetzt lernen wir ein Satzgefüge mit einem Attributsatz zu bilden. Nach einem Attributsatz fragen wir mit den Fragen: aký? [wie? / was für ein?], ktorý? [welcher?]. Im Satzgefüge mit einem Attributsatz fügen wir die Sätze am häufigsten mit Hilfe der Relativpronomina ktorý [welcher], ktorá [welche], v ktorom [in welchem] … zusammen.

Slovensko je krásna krajina. einfacher Satz
Slovensko je krajina, ktorá je krásna. Satzgefüge
Aká krajina? Krajina, ktorá je krásna.
Vybral som si lacnejšie tričko. einfacher Satz
Vybral som si tričko, ktoré je lacnejšie. Satzgefüge
Aké tričko? Tričko, ktoré je lacnejšie.
Čítam veľmi zaujímavý článok. einfacher Satz
Čítam článok, ktorý je veľmi zaujímavý. Satzgefüge
Aký článok? Článok, ktorý je veľmi zaujímavý.

Satzgefüge mit Attributsätzen verwenden wir oft bei Erklärungen, bei verschiedenen Definitionen, Beschreibungen u. Ä., zum Beispiel:

 • Slovensko je krajina, ktorá sa nachádza v strednej Európe.
 • Aká krajina? Krajina, ktorá sa nachádza v strednej Európe.
 • Redaktor je človek, ktorý píše články na Wikipédii.
 • Aký človek? Človek, ktorý píše články na Wikipédii.

Wortfolge

Die Wortfolge ändert sich im Grunde nicht (aber z. B. die Reflexivpronomina sa [sich/Akk.] und si [sich/D.] können den Platz im Satz wechseln.

 • Wikipédia je encyklopédia. Je zadarmo.
 • Wikipédia je encyklopédia, ktorá je zadarmo.
 • To je program. Slúži na písanie textu.
 • To je program, ktorý slúži na písanie textu.
 • Slovensko je štát. Nachádza sa v Európe.
 • Slovensko je štát, ktorý sa nachádza v Európe.