Adjektivoj

Adjektivoj indikas trajtojn de personoj, bestoj, objektoj kaj fenomenoj.

Ni dividas ilin al:

Kvalitaj Eblas komparadi (mladý - mladší - najmladší) mladý, starý, dobrý, zlý, pekný, škaredý, nový, dlhý, múdry
Rilataj Ne eblas komparadi drevený, kamenný, rybí, psí
Posedaj
 • Ne eblas komparadi
 • Estas deklinaciataj laŭ deklinacioj otcov kaj matkin
otcov, synov, matkin, sestrin, dedov, kolegov, priateľkin

Deklinaciado de adjektivoj

Adjektivo estas deklinaciata laŭ la substantivo kiun ĝi priskribas.

 • ten pekný muž
 • pekná žena
 • to pekné dieťa
 • Por vira genro ni uzas finaĵon -ý.
 • Por ina genro ni uzas finaĵon -á.
 • Por neŭtra genro ni uzas finaĵon -é.
 • Aký je dom? - Dom je vysoký.
 • Aká je ruža? - Ruža je pekná.
 • Aké je srdce? - Srdce je červené.

Rimarko: En vortaroj tradicie estas prezentata vira formo de adjektivo (ekz. pekný, malý, vysoký).

Deklinacioj pekný kaj cudzí

Tiuj ĉi du deklinacioj estas tre similaj. La diferenco estas en finaĵo de vorto: ĉe deklinacio cudzí ĝi estas mola kaj ĉe deklinacio pekný ĝi estas malmola.

Singularo
Vira genro Ina genro Neŭtra genro Vira genro Ina genro Neŭtra genro
N pekn-ý pekn-á pekn-é cudz-í cudz-ia cudz-ie
G pekn-ého pekn-ej pekn-ého cudz-ieho cudz-ej cudz-ieho
D pekn-ému pekn-ej pekn-ému cudz-iemu cudz-ej cudz-iemu
A
 • pekn-ého ?
 • pekn-ý ?
pekn-ú pekn-é
 • cudz-ieho ?
 • cudz-í ?
cudz-iu cudz-ie
L pekn-om pekn-ej pekn-om cudz-om cudz-ej cudz-om
I pekn-ým pekn-ou pekn-ým cudz-ím cudz-ou cudz-ím
Pluralo
Vira genro (vivaj objektoj) Ĉiuj aliaj Vira genro (vivaj objektoj) Ĉiuj aliaj
N pekn-í pekn-é cudz-í cudz-ie
G pekn-ých pekn-ých cudz-ích cudz-ích
D pekn-ým pekn-ým cudz-ím cudz-ím
A pekn-ých pekn-é cudz-ích cudz-ie
L pekn-ých pekn-ých cudz-ích cudz-ích
I pekn-ými pekn-ými cudz-ími cudz-ími

Deklinacio páví

Laŭ tiu ĉi deklinacio ni deklinacias bestadjektivojn. La finaĵo restas longa kaj ne validas regulo de ritma mallongigo.

Singularo
Vira genro Ina genro Neŭtra genro
N páv-í pávia páv-ie
G páv-ieho páv-ej páv-ieho
D páv-iemu páv-ej páv-iemu
A
 • páv-ieho ?
 • páv-í ?
páv-iu páv-ie
L páv-om páv-ej páv-om
I páv-ím páv-ou páv-ím
Pluralo
Vira genro (vivaj objektoj) Ĉiuj aliaj
N páv-í páv-ie
G páv-ích páv-ích
D páv-ím páv-ím
A páv-ích páv-ie
L páv-ích páv-ích
I páv-ími páv-ími

Deklinacioj otcov kaj matkin

Laŭ la deklinacioj otcov kaj matkin ni deklinacias posedajn adjektivojn.

Singularo
Vira genro Ina genro Neŭtra genro Vira genro Ina genro Neŭtra genro
N otcov otcov-a otcov-o matkin matkin-a matkin-o
G otcov-ho otcov-ej otcov-ho matkin-ho matkin-ej matkin-ho
D otcov-mu otcov-ej otcov-mu matkin-mu matkin-ej matkin-mu
A
 • otcov-ho ?
 • otcov ?
otcov-u otcov-o
 • matkin-ho ?
 • matkin ?
matkin-u matkin-o
L otcov-om otcov-ej otcov-om matkin-om matkin-ej matkin-om
I otcov-ým otcov-ou otcov-ým matkin-ým matkin-ou matkin-ým
Pluralo
Vira genro (vivaj objektoj) Ĉiuj aliaj Vira genro (vivaj objektoj) Ĉiuj aliaj
N otcov-i otcov-e matkin-i matkin-e
G otcov-ých otcov-ých matkin-ých matkin-ých
D otcov-ým otcov-ým matkin-ým matkin-ým
A otcov-ých otcov-e matkin-ých matkin-e
L otcov-ých otcov-ých matkin-ých matkin-ých
I otcov-ými otcov-ými matkin-ými matkin-ými
Vira genro Ina genro
Otec Matka
Singularo: to je...
ON otcov brat matkin brat
ONA otcova kniha matkina kniha
ONO otcovo auto matkino auto
Pluralo: to ...
ONI otcovi kolegovia matkini kolegovia
ONY otcove knihy matkine knihy

Laŭ la deklinacio otcov (otec - vira genro):
synov, bratov, Petrov, študentov, dedkov, kamarátov...

Laŭ la deklinacio matkin (matka - ina genro):
dcérin, sestrin, Lenkin, študentkin, babkin, kamarátkin...

To je dom Lenky. To je Lenkin dom. Lenka havas inan genron - pro tio laŭ la deklinacio matkin.
To je žena kamaráta. To je kamarátova žena. kamarát havas viran genron - pro tio laŭ deklinacio otcov
To je auto brata. To je bratovo auto. brat havas viran genron - pro tio laŭ deklinacio otcov

Komparado de adjektivoj kaj adverboj

Komparado povas esti regula aŭ malregula. Malregule estas komparataj nur tiuj ĉi kvin adjektivoj (kaj de ili kreitaj adverboj):
dobrý, zlý, malý, veľký, pekný

Ĉiuj aliaj estas komparataj regule.

Regula komparado

Duan gradon de komparado ni kreas pere de la sufiksoj -ší/-ejší ?. Trian gradon de komparado ni kreas aldonante prefikson naj- al la dua grado.

1. grado ľahký
malpeza
šikovný
lerta
2. grado ľahší
pli malpeza
šikovnejší
pli lerta
3. grado najľahší
la plej malpeza
najšikovnejší
la plej lerta

Adverboj estas komparataj tre simile. Dua grado estas kreata pere de la sufiksoj -šie/-ejšie ?, kaj tria grado estas same kreata aldonante prefikson naj- al la dua grado.

1. grado ľahko
malpeze
šikovne
lerte
2. grado ľahšie
pli malpeze
šikovnejšie
pli lerte
3. grado najľahšie
plej malpeze
najšikovnejšie
plej lerte

Malregula komparado

1. grado 2. grado 3. grado
dobrý / dobre
bona / bone
lepší / lepšie
pli bona / pli bone
najlepší / najlepšie
la plej bona / plej bone
zlý / zle
malbona / malbone
horší / horšie
pli malbona / pli malbone
najhorší / najhoršie
la plej malbona / plej malbone
malý / málo
malgranda / malmulte
menší / menej
pli malgranda / pli malmulte
najmenší / najmenej
la plej malgranda / plej malmulte
veľký / veľa
granda / multe
väčší / viac
pli granda / pli multe
najväčší / najviac
la plej granda / plej multe
pekný / pekne
bela / bele
krajší / krajšie
pli bela / pli bele
najkrajší / najkrajšie
la plej bela / plej bele

Komparado

Prvý dom je rovnako veľký ako druhý dom.
Unua domo estas same granda kiel la dua domo.
Druhý dom je väčší než/ako prvý dom.
Dua domo estas pli granda ol la unua domo.
Tretí dom je najväčší zo všetkých.
Tria domo estas la plej granda el ĉiuj.
1. grado 2. grado 3. grado
 • Jano je rovnako vysoký ako Lucka.
 • Jano a Lucka rovnako vysokí.
Jano je vyšší než Katka. Jano je najvyšší z celej triedy.