Silabo-formaj konsonantoj r, ŕ, l, ĺ

Ĉiu silabo en la slovaka devas enhavi vokalon aŭ diftongon:

mám unu silabo
o-tec du silaboj
pí-sať du silaboj
cvi-če-nie tri silaboj

Krom vokaloj kaj diftongoj la silabo povas enhavi ankaŭ silaboformajn konsonantojn r, ŕ, l, ĺ.

stĺp unu silabo
vlk unu silabo
pr-šať du silaboj
vŕ-ba du silaboj
ja-bl-ko tri silaboj
zmrz-li-na tri silaboj