Kiel skribi poŝtkarton

Vážený pán Oslovenie Titolo / Alparolo
Jožko Mrkvička Meno a priezvisko Persona nomo kaj familia nomo
Dlhá ulica 5 Ulica a číslo domu Strato kaj dom-numero
811 07 Bratislava 4 PSČ a mesto Poŝtkodo kaj urbo
Slovensko Krajina Lando

Titolo / Alparolo

Vážený pán
Vážená pani
list listo
pohľadnica poŝtkarto
odosielateľ sendanto
adresát ricevanto