Mondflankoj, direktoj

dopredu
antaŭen
doprava
dekstren
dozadu
malantaŭen
doľava
maldekstren
Kde je...? Kie estas... ?
Zmenáreň je vpravo. Monŝanĝejo estas dekstre.
Vlaková stanica je vľavo. Trajna stacidomo estas maldekstre.
Centrum je vpredu. Urba centro estas antaŭe.
Novinový stánok je vzadu. Gazet-kiosko estas malantaŭe.
Kam musím ísť? Kien mi devas iri?
Musíte ísť doprava. Vi devas iri dekstren.
Musíte ísť doľava. Vi devas iri maldekstren.
Musíte ísť dopredu. Vi devas iri antaŭen.
Musíte ísť dozadu. Vi devas iri malantaŭen.
S
sever nordo
J
juh sudo
V
východ oriento
Z
západ okcidento
SV
severovýchod nordoriento
JV
juhovýchod sudoriento
JZ
juhozápad sudokcidento
SZ
severozápad nordokcidento