Veturbileto

Celý simpla
Polovičný infanoj ĝis la 15-a jaro
Žiacky / Študentský + permesilo, + ISIC karto
Junior + Junior Railplus karto
Jednosmerný ekz. Bratislava - Košice (unudirekta)
Spiatočný ekz. Bratislava - Košice kaj reen (ambaŭdirekta)