Pronombres

Los pronombres son substitutos por sustantivos, adjetivos, numerales o adverbios. No nombran objetos directamente, solo se refieren a ellos.

 • Žiak píše úlohu. - On píše úlohu.
 • Rád čítam zaujímavé knihy. - Rád čítam také knihy.

Los pronombres se clasifican en las siguientes categorías:

 1. Personal:
  • a) Básico: ja, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony
  • b) posesivo: môj, tvoj, jeho, jej, náš, váš, ich
 2. Reflexivos:
  • a) Básico: seba/sa (en dativo: sebe/si)
  • b) posesivo: svoj
 3. Demostrativos: ten, , to, , tie, tento, táto, toto, títo, tieto, onen, oné...
 4. Interrogativos: kto? čo? aký? ktorý? kde? kedy? prečo? ako? koľký?
 5. Relativos (en frases complejas): kto, čo, aký, ktorý, kde, kedy, prečo, ako, koľký...
 6. Indefinidos: niečo, dakto, bárskoľko, všeličo, ktosi, kdekoľvek...
 7. Deliminativos: ten istý, taký istý, iný, každý, všetci, nikto, nijaký, sám, samý...

Declinación de pronombres

Declinaciones de pronombres personales

Para los pronombres ja, ty, on y ona distiguimos entre formas largas (mňa, teba, jeho...) y cortas (ma, ťa, ho...). La forma corta nunca se pone al principio de una frase.

 • Vidím ťa. Ťa vidím.
 • Vidím teba. Teba vidím.

a) Básico

Singular Plural
N ja ty on ona ono my vy oni ony
G mňa/ma teba/ťa jeho/neho/
-ňho/-ň
jej/nej jeho/neho/
nás vás ich/nich ich/nich
D mne/mi tebe/ti jemu/nemu/
mu
jej/nej jemu/nemu/
mu
nám vám im/nim im/nim
A mňa/ma teba/ťa jeho/neho/
ho/-ňho/
ju/ňu jeho/ho/
nás vás ich/nich ich/ne
L (o) mne (o) tebe (o) ňom (o) nej (o) ňom (o) nás (o) vás (o) nich (o) nich
I mnou tebou ním ňou ním nami vami nimi nimi

Nota: Las formas neho, nemu, nej, ňu, nim, ne etc. sólo se usan en combinación con preposiciones.

 • Čakám na neho.
 • Idem k nemu.
 • Bez nich je smutný.

b) posesivo

Singular
Masculino Femenino Neutro
N môj moj-a moj-e
G môj-ho moj-ej môj-ho
D môj-mu moj-ej môj-mu
A
 • môj-ho ?
 • môj ?
moj-u moj-e
L moj-om moj-ej moj-om
I moj-ím moj-ou moj-ím
Plural
Masculino (vivos) Otros
N moj-i moj-e
G moj-ich moj-ich
D moj-im moj-im
A moj-ich moj-e
L moj-ich moj-ich
I moj-imi moj-imi

Nota: Los pronombres tvoj, náš, váš y svoj se declinan de la misma manera.

En preguntas sobre pronombres posesivos usamos los pronombres interrogativos čí, čia, y čie, dependiendo en el género del sustantivo asociado con el pronombre.

 • Čí je to pes? To je môj pes.
 • Čia je to kniha? To je tvoja kniha.
 • Čie je to auto? To je naše auto.
 • Čí to rodičia? To moji rodičia.
 • Čie to knihy? To moje knihy.
 • Čie to autá? To moje autá.
Singular Plural
čí čia čie čí (masculino vivo) čie (el resto)
JA môj dom moja mama moje dieťa moji rodičia moje deti
TY tvoj dom tvoja mama tvoje dieťa tvoji rodičia tvoje deti
MY náš dom naša mama naše dieťa naši rodičia naše deti
VY váš dom vaša mama vaše dieťa vaši rodičia vaše deti
ON, ONO jeho dom mama dieťa rodičia deti
ONA jej dom mama dieťa rodičia deti
ich dom mama dieťa rodičia deti

Los pronombres posesivos en la primera persona (ja – môj; my - náš) y segunda persona (ty – tvoj; vy - váš) se declinan según los sustantivos que describen.

 • tvoja malá sestra
 • tvoju malú sestru
 • o tvojej malej sestre
 • ...

¡Los pronombres posesivos en la tercera persona (on – jeho; ona – jej; ono – jeho; oni – ich; ony - ich) no se conjugan! Se mantienen sin cambios en todos los géneros, números y casos.

 • jeho dom, jeho domu, jeho domy...
 • jej mačka, jej mačky, jej mačke...
 • ich auto, ich auta, ich autá...

Declinacación de pronombres reflexivos

a) Básico

 • N -
 • G - seba
 • D - sebe/si
 • A - seba/sa
 • L - (o) sebe
 • I - sebou

El pronombre reflexivo sa también se puede usar con verbos que en español no son reflexivos y vice versa.

volať sa Me llamo

¡El pronombre reflexivo no cambia forma en la conjugación!

 • Ako sa voláš?
 • Volám sa Kristína.
 • Oni sa volajú Karl a Tom.

b) posesivo

Singular
Masculino Femenino Neutro
N svoj svoj-a svoj-e
G svoj-ho svoj-ej svoj-ho
D svoj-mu svoj-ej svoj-mu
A
 • svoj-ho ?
 • svoj ?
svoj-u svoj-e
L svoj-om svoj-ej svoj-om
I svoj-ím svoj-ou svoj-ím
Plural
Masculino (vivos) Otros
N svoj-i svoj-e
G svoj-ich svoj-ich
D svoj-im svoj-im
A svoj-ich svoj-e
L svoj-ich svoj-ich
I svoj-imi svoj-imi

¿Cuándo usamos el pronombre posesivo svoj?

Jano mi požičal knihu. Čiu knihu? Svoju knihu. -> Jano mi požičal svoju knihu.
Jano me ha prestado un libro. ¿De quíen es el libro? Su libro --> Jano me ha prestado su libro.

Nota: No podemos decir: *Svoja libro es interesante. (Svoja libro es interesante) – Esta frase no tiene sentido.

On mi požičal svoju knihu.
Peter mi požičal (Petrovu) knihu.
On mi požičal svoju knihu.
Jano mi požičal (Janovu) knihu.
On mi požičal jeho knihu.
Peter mi požičal Janovu knihu.
On mi požičal jeho knihu.
Jano mi požičal Petrovu knihu.
Ona mi požičala svoju knihu.
Martina mi požičala (Martininu) knihu.
Ona mi požičala svoju knihu.
Lucia mi požičala (Luciinu) knihu.
Ona mi požičala jej knihu.
Martina mi požičala Luciinu knihu.
Ona mi požičala jej knihu.
Lucia mi požičala Martininu knihu.

Más ejemplos:

 • Rodičia dali svoje deti do materskej školy.
 • Trénujte svoju pamäť!
 • Svoj mozog musíme cvičiť.
 • Deti ľúbia svojich rodičov.

Declinación de pronombres demostrativos

Singular Plural
N ten to tie
G toho tej toho tých tých
D tomu tej tomu tým tým
A toho / ten ? to tých tie
L (o) tom tej tom tých tých
I tým tou tým tými tými

Declinación de pronombres interrogativos

Singular Plural
N aký? aká? aké? akí? aké?
G akého? akej? akého? akých? akých?
D akému? akej? akému? akým? akým?
A akého? / aký? ? akú? aké? akých? aké?
L (o) akom? akej? akom? akých? akých?
I akým? akou? akým? akými? akými?
Singular Plural
N čí? čia? čie? čí? čie?
G čieho? čej? čieho? čích? čích?
D čiemu? čej? čiemu? čím? čím?
A čieho? / čí? ? čiu? čie? čích? čie?
L (o) čom? čej? čom? čích? čích?
I čím? čou? čím? čími? čími?

Declinaciones de pronombres interrogativos kto (quien, cual), čo (que) (preguntas)

N kto? čo?
G koho? čoho?
D komu? čomu?
A koho? čo?
L (o) kom? čom?
I kým? čím?

Diferencia entre aký - ktorý

 • Do akého obchodu? preguntando sobre las propiedades de un objeto. Por ejemplo:
  Do malého obchodu, do veľkého obchodu, do nového obchodu...
 • Do ktorého obchodu? Preguntando sobre un objeto en particular. Por ejemplo:
  Do tohto obchodu, do toho nového obchodu na Dlhej ulici...
 • Aké tričko sa ti páči? biele, červené, dlhé, krátke, moderné....
 • Ktoré tričko sa ti páči? tamto, toto biele, to červené...

Diferencia entre radi - rady

Chcete ísť s nami?

Veľmi radi! hombres o hombres + mujeres, niños masculino, vivo
Veľmi rady! sólo mujeres o niños todos los otros géneros
Oni radi. hombres o hombres + mujeres, niños masculino, vivo
Ony rady. sólo mujeres o niños todos los otros géneros

Si hay por lo menos un hombre o un niño en un grupo, el sustantivo debe ser masculino y tenemos que usar la forma oni (radi)