Géneros gramaticales

Kto je to? (¿Quién es?)

Masculino
To je muž.
Aký je muž?
Ten muž je vysoký.
Femenino
To je žena.
Aká je žena?
žena je pekná.
Neutro
To je dieťa.
Aké je dieťa?
To dieťa je malé.

Čo je to? (¿Qué es?)

Masculino
To je dom.
Aký je dom?
Ten dom je veľký.
Femenino
To je kniha.
Aká je kniha?
kniha je dobrá.
Neutro
To je auto.
Aké je auto?
To auto je modré.
  • Ten: chlapec, strom, dom, lístok, autobus, vlak, hotel, pes, hokejista, stôl ...
  • Tá: stanica, ulica, kniha, ruža, ruka, noha, hlava, skriňa, izba, mačka, ceruzka, reštaurácia, tvár, pieseň ...
  • To: mesto, dievča, auto, parkovisko, srdce, okno, centrum, pero, lietadlo, letisko ...

Observa:

  • La pregunta ¿Quién es? se usa para la gente. Kto je to?
  • Para los animales, plantas, cosas y eventos se usa ¿Qué es?. čo je to