Negación

Byť, a či nebyť?
  • Para el verbo byť:
    ja nie som, ty nie si, my nie sme ...
  • Para todos los otros verbos:
    ja nemám, ty nemusíš, my nemôžeme, vy nechcete, oni nebývajú ...
1:
Ste* zo Slovenska?
¿Es usted de Eslovaquia?
2:
Nie, nie som zo Slovenska, ale z Nemecka.
No, no soy de Eslovaquia, pero de Alemania.
1:
Bývate v Poľsku?
¿Vive usted en Polonia?
2:
Nie, nebývam v Poľsku, ale v Litve.
No, no vivo en Polonia, pero en Lituania.
1:
Máš dvadsať (20) rokov?
¿Tienes veinte años?
2:
Nie, nemám dvadsať rokov. Mám dvadsaťjeden (21) rokov.
No, no tengo veinte años. Tengo veintiun años.

Observa:

* En eslovaco no es necesario mencionar el sujeto en cada oración. Som študent. = Ja som študent.