Adverbes

Les adverbes sont invariables et expriment différentes circonstances de l’action. On les divise en :

1. adverbes de lieu kde? kam? doma, vonku, blízko, ďaleko, hore, dolu, severne
2. adverbes de temps kedy? ako často? dnes, včera, zajtra, ráno, minule, nedávno, často
3. adverbes de manière ako? akým spôsobom? pekne, dobre, zle, rýchlo, pomaly
4. adverbes de cause prečo? úmyselne, bezdôvodne