Les cas

Le slovaque distingue 6 cas qui sont traditionnellement numérotés :

 • 1er cas : nominatif (N)
 • 2e cas : génitif (G)
 • 3e cas : datif (D)
 • 4e cas : accusatif (A)
 • 6e cas : locatif (L)
 • 7e cas : instrumental (I)

Le cinquième cas, le vocatif (qui sert à appeler quelqu’un), n’est aujourd’hui presque plus utilisé. Il a été remplacé par le nominatif.

 • Ako sa máte, pán Kováč?
 • Kde bývaš, Zuzka?
 • Otec, kedy prídeš?

Il s’est maintenu et ne s’utilise que dans quelques formes au vocatif : pane, človeče, bože, majstre, šéfe, chlapče, otče, synu, bratku, priateľu, švagre, kmotre, chlape, Zuzi, babi, oci, mami.

Nominatif

Le nominatif est le premier cas en slovaque. Le nominatif est toujours indiqué dans les dictionnaires comme la forme de base des mots déclinés. Il répond à la question : kto? čo?

Le sujet d’une phrase est généralement au nominatif.

 • žena je pekná.
 • Žiak píše úlohu.
 • Slovensko leží v strednej Európe.

On utilise aussi le nominatif pour appeler (le nominatif a presque complètement remplacé l’ancien cinquième cas, le vocatif).

Génitif

Le génitif est le deuxième cas en slovaque. Il répond aux questions : koho? čoho?. Par exemple :

Idem z domu.
Idem od domu.
Idem do domu.

Le génitif s’utilise aussi pour exprimer la possession :

 • Lenka knihu. To je kniha Lenky.
 • Môj otec auto. To je auto môjho otca.
 • Lenka -> To je dom Lenky.
 • Peter -> To je auto Petra.
 • žiak -> To je zošit žiaka.
 • priatelia -> To knihy priateľov.
 • môj priateľ -> To je pes môjho priateľa.

Voyez aussi : Déclinaison des pronoms personnels

Datif

Le datif est le troisième cas en slovaque. Il répond aux questions : komu? čomu?

Daj bratovi knihu. Donne le livre à ton frère.
Toto tričko sa mi páči. Ce T-shirt me plaît.
Páčia sa vám tieto nohavice? Est-ce que ce pantalon vous plaît ?
Zuzke sa tieto nohavice nepáčia. Ce pantalon ne plaît pas à Zuzka.

Accusatif

L’accusatif est le quatrième cas en slovaque et l’un des plus utilisés. Il désigne l’objet direct (ce qui est affecté par l’action). Il est combiné à des verbes tels que vidieť, robiť, mať....

 • Peter, čo vidíš na tejto fotografii?
 • Je tam môj otec, moja mama a naše auto. (N)
 • Vidím môjho otca, moju mamu a naše auto. (A)
 • tam jeho študenti, jej deti a ich knihy. (N)
 • Vidím jeho študentov, jej deti a ich knihy. (A)
 • Kde je moja kniha? (N)
 • Ja mám tvoju knihu. (A)
 • Čo robíš? Robím domácu úlohu. (A)

Locatif

Le locatif est le sixième cas en slovaque. Il répond aux questions : o kom? o čom?

Le locatif est toujours lié à une préposition. C’est un cas prépositionnel.

 • Rozprávame sa o prázdninách.
 • Kde je Zuzka? Zuzka je v škole.
 • Na námestí sa koná koncert.
 • Kde bývaš? Bývam v Bratislave.

On l’utilise aussi dans des expressions temporelles :

 • Ráno vstávam o siedmej.
 • O dvanástej obedujeme.
 • Prídem po piatej hodine.

Instrumental

L’instrumental est le septième cas en slovaque. C'est le cas qui exprime le complément circonstanciel (lieu, temps, moyen ou cause). Il répond aux questions : {1}

L’instrumental sans préposition (kým? čím?) exprime un moyen, par exemple de transport, de paiement, etc.

 • byť niečím/niekým
 • stať sa niečím/niekým
 • zaoberať sa niečím/niekým
 • živiť sa niečím
 • inšpirovať sa niečím/niekým
 • cestovať niečím
 • platiť niečím
 • prekvapiť niečím
 • zásobovať niečím
 • pokrývať niečím
 • dláždiť niečím
 • zabávať niečím
 • Čím cestuješ do školy?
 • Cestujem autobusom/vlakom/električkou.
 • Môžem platiť kreditnou kartou?
 • Po meste turisti cestujú taxíkmi.
 • Píšeme farebnými ceruzkami.
 • Nejedz rukami.
 • Deti sa utierajú uterákmi.
 • Nezaoberáme sa parciálnymi problémami.
 • Študenti prekvapili originálnymi nápadmi.
 • Inšpiruje sa bojovými umeniami.
 • Bufet zásobujeme minerálkami.

L’instrumental peut se combiner avec les préposition: s (so), pod, nad, pred, za, medzi

 • S kým ideš do mesta?
 • Idem s bratom.
 • Karol sa stretol s priateľmi.
 • Rozprávam sa so spolužiakmi.
 • Dieťa sa hrá s hračkami.
 • Rozprávame sa s priateľmi a kamarátmi pri káve.
 • Parkujeme pred vašimi oknami.
 • Nové obchodné centrum stavajú za záhradami.
 • Pod nohami máme pevnú zem.
 • Vietor zúril nad lesmi a horami.
 • Medzi domami je krásny park.

Il faut distinguer :

 • S kým ideš do školy? S priateľmi. = Ja a priatelia ideme do školy.
 • Čím/ako ideš do školy? Autobusom. = Ja idem do školy autobusom. = au moyen du bus

La préposition s a une forme vocalisée devant les mots qui commencent par s, š, z, ž (pour rendre la prononciation plus facile). La préposition vocalisée so se prononce [zo], par ex.:

 • so svetrom [zo svetrom]
 • so školou [zo školou]
 • so záhradou [zo záhradou]
 • so žiakmi [zo žiakmi]

Les prépositions pod, nad, pred, za, medzi ont une signification spatiale. Elles sont liées à l'instrumental lorsqu'il s'agit de désigner un lieu (kde?). Les prépositions pred et medzi ont aussi une signification temporaire:

 • Prišla som skoro, ešte pred študentkami.
 • Medzi štvrtou a šiestou (hodinou) sme boli na večeri.