Négation

Byť, a či nebyť?
  • Pour le verbe byť :
    ja nie som, ty nie si, my nie sme ...
  • Pour tous les autres verbes :
    ja nemám, ty nemusíš, my nemôžeme, vy nechcete, oni nebývajú ...
1:
Ste* zo Slovenska?
Êtes-vous de Slovaquie ?
2:
Nie, nie som zo Slovenska, ale z Nemecka.
Non, je ne suis pas de Slovaquie mais d’Allemagne.
1:
Bývate v Poľsku?
Habitez-vous en Pologne ?
2:
Nie, nebývam v Poľsku, ale v Litve.
Non, je n’habite pas en Pologne mais en Lituanie.
1:
Máš dvadsať (20) rokov?
Tu as vingt ans ?
2:
Nie, nemám dvadsať rokov. Mám dvadsaťjeden (21) rokov.
Non, je n'ai pas vingt ans. J'ai vingt-et-un ans.

Remarquez :

* En slovaque on ne doit pas exprimer tout le temps le sujet de la phrase : Som študent. = Ja som študent.