Kako učiti?

Globalizacija je pojava koja se postepeno širi svijetom kao posljedica gospodarskog i političkog razvoja zemalja Europe i Sjeverne Amerike od vremena industrijske revolucije. Naime, nakon drugog svjetskog rata pojavljuje se u sve snažnijim migracijskim tokovima usmjerenih iz manje razvijenih krajeva (naime iz tzv. trećeg svijeta) u razvijene zemlje Europe i Sjeverne Amerike.

Broj azilanata u Slovačkoj je nizak i ne pokazuje tendenciju rasta. Godišnje je evidentirano oko sto azilanata, a državljanstvo dobiva desetina od njih.. Za učenje slovačkog kao stranog jezika, tj. za Slovake u inozemstvu, strane studenate, poduzetnike, menadžere, slovakiste i druge zainteresirane uređena su dva specijalizirana odjela:

  • Studia Academica Slovaca - centar za slovački kao strani jezik - na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Komenskoga. Ovaj centar svake godine od 1965. organizira Ljetnu školu slovačkog jezika i kulture na kojoj Slovacima iz inozemstva, studentima, prevoditeljima, književnicima i drugima nudi razne tečajeve, stručna predavanja iz jezika, književnosti, kulture, etnografije, povijesti, prevoditeljske i druge specijalizirane seminare. Preko lektorata slovačkog jezika i slovačkih veleposlanstava moguće je dobiti stipendiju za studij slovačkog jezika i kulture u Slovačkoj. Metodički centar izdaje zbornike, organizira stručne skupove i metodološki priprema kandidate za lektorski posao. Na katedri slovačkog jezika Filozofskog fakulteta UK djeluje Odjel slovačkog kao stranog jezika koji nudi specijalizirane jezične tečajeve i stručne seminare za strane studente i zainteresirane, i to za vrijeme trajanja akademske godine. Odjela priprema istraživačke projekte iz područja slovačkog jezika kao stranog jezika, izdaje udžbenike i sl.
  • Institut za jezičnu i stručnu pripremu stranih studenata. Ovaj je institut središte obrazovanja čiji je glavni cilj priprema stranih studenata za studij na svim slovačkim fakultetima. Glavna zadaća je učenje slovačkog jezika i priprema pojedinih stručnih predmeta (medicinsko-biološki i tehnički smjerovi - i na engleskom jeziku, prirodoslovni, ekonomski, humanistički, umjetnički smjerovi, pravo i arhitektura - na slovačkom jeziku).

Institut ima središta u Bratislavi, mjestu Modra-Harmónia i u Košicama. Do sada je institut za studij pripremio više od 8000 studenata iz cijelog svijeta. Na institutu se pripremaju priručnici za slovački jezik kao strani jezik. Mogućnost studirati slovački jezik kao strani jezik postoji osim na UK i na svakom drugom fakultetu gdje postoji smjer slovački jezik.

Zdroj: ONDREJOVIČ, Slavomír: Slovenský jazyk, jazyky na Slovensku. 1. vyd. Bratislava: Ševt, a.s., 2008. 32 s. ISBN 978-80-8106-005-2.