Općenito

Slovački pripada slavenskim jezicima - a slavenski jezici obiluju promjenama riječi (jedna riječ može imati više oblika koji se razlikuju u nastavcima).

Riječi u slovačkom jeziku dijelimo na deset vrsta riječi:

Promjenjive

  1. imenica/substantívum (lat. nomen substantivum)
  2. pridjev/adjektívum (lat. nomen adjectivum)
  3. zamjenica (lat. pronomen)
  4. broj (lat. numerale)
  5. glagol (lat. verbum)

Nepromjenjive

  1. prilog (lat. adverbium)
  2. prijedlog (lat. praepositio)
  3. veznik (lat. conjunctio)
  4. čestica (lat. particula)
  5. usklik (lat. interjectio)

Imenice, pridjeve, zamjenice i brojeve sklanjamo, glagole sprežemo. Neke pridjeve i priloge možemo stupnjevati (iako priloge uvrštavamo u nepromjenjive vrste riječi).