Pisanje glasa ä

Glas (fonem) ä („široko e“) pišemo samo nakon suglasnika b, p, m, v.

Primjer:

  • bábätko kod modela dievča (holúbä, žriebä...)
  • päta, päsť, päť, opäť, späť
  • mäso, mäta, pamäť, smäd, mäkký
  • deväť, väčší, obväz, zväz

U svakodnevnom govoru umjesto njega izgovaramo samoglasnika e.

  • bábätko [ba:betko]
  • päť [peť]