Naglasak

U slovačkom jeziku naglasak je gotovo uvijek na prvom slogu. Iznimke se pojavljuju najčešće u prisutnosti riječi koje se sastoje od samo jedan slog.

  • slovenský jazyk
  • moja rodina
  • mama a otec
  • Učím sa slovenčinu.
  • kreslil som si
  • Dal som jej knihu.

Pažnja: Dužina (dijaktitički znak u slovima á, é, í, ó, ú, ý, ĺ a ŕ) ne označava naglasak! Dužina znači samo to da konkretan slog izgovaramo dva puta duže u odnosu na kratak slog. Npr.:

mama /mama/
ja mám /ja ma:m/

Naglasak u riječima grafički ne označavamo.