Silabički suglasnici r, ŕ, l, ĺ

Svaki slog u slovačkom jeziku mora sadržavati samoglasnik ili dvoglasnik:

mám jedan slog
o-tec dva sloga
pí-sať dva sloga
cvi-če-nie tri sloga

Osim samoglasnika i dvoglasnika slogotvorni (silabički) mogu biti i suglasnici r, ŕ, l, ĺ.

stĺp jedan slog
vlk jedan slog
pr-šať dva sloga
vŕ-ba dva sloga
ja-bl-ko tri sloga
zmrz-li-na tri sloga