Pisanje ipsilona

Samoglasnik i, í u slovačkom možemo pisati na dva načina:

  • i, í („mäkké i“)
  • y, ý („ypsilon“)

Ipsilon pišemo u slovačkim riječima ali i tuđicama. Iako glasove i te y izgovaramo jednako, nekada možemo razlikovati značenje riječi:

  • byť [biť] - biti
  • biť [biť] - tući

Osnovno pravilo: Ipsilon nikada ne pišemo nakon mekog suglasnika.

Nakon suglasnika koji mogu biti i tvrdi i meki može slijediti i ili y.

  • vidieť [viďi̯eť] - vidjeti
  • vysoko [visoko] - visoko

Slovačka djeca uče tzv. izabrane riječi - riječi u kojima nakon suglasnika koji može biti i tvrd i mekan pišemo ipsilon.

Česta greška je pisanje ipsilona kod pridjeva u množini.

Sg. (jednina)
pekný chlapec /pekni:/

Pl. (množina)
Netočno: pekný chlapci
Točno: pekní chlapci /pekni:/

Pravila kada pisati i, a kada y detaljno su pojašnjena u Pravilima slovačkoga pravopisa.