Glagol biti

Prošlo vrijeme

Jednina Množina
ja som bol(a)
ja sam bio (bila)
my sme boli
mi smo bili
ty si bol(a)
ti si bila
vy ste boli
vi ste bili
on bol / ona bola / ono bolo
on je bio/ ona je bila / ono je bilo
oni/ony boli
oni su bili

Sadašnje vrijeme

Jednina Množina
ja som
ja sam
my sme
mi smo
ty si
ti si
vy ste
vi ste
on/ona/ono je
on/ona/ono je
oni/ony sú
oni su

Buduće vrijeme

Jednina Množina
ja budem
ja ću biti
my budeme
mi ćemo biti
ty budeš
ti ćeš biti
vy budete
vi ćete biti
on/ona/ono bude
on/ona/ono će biti
oni/ony budú
oni će biti