Hogyan tanuljunk?

A globalizáció egy olyan jelenség, melynek csírái már az ipari forradalom idején megjelentek s az észak-amerikai, valamint nyugat-európai országok gazdasági, politikai és hatalmi térnyerésének köszönhetően mára már nagyjából az egész világot behálózza. Különösen a második világháború óta nagymértékben felélénkült a fejlődő (harmadik világbeli) országokból a fejlett nyugati országokba irányuló kivándorlás.

Szlovákián a menekültek száma meglehetősen alacsony és a számuk is egy jó ideje stagnál. Évente több százat közülük kitoloncolnak és mindössze néhány tucat menekült kapja meg az állampolgárságot. A szlovákot, mint idegen nyelvet, két - a Commenius Egyetemhez tartozó - kifejezetten erre specializálódott intézményben tanulhatják, a nyelv iránt érdeklődő egyetemisták, vállalkozók, menedzserek, nyelvészek és határontúli szlovákok:

  • Studia Academica Slovaca - A pozsonyi Commenius Egyetem, Bölcsészkarához tartozó intézet, melyben a szlovák nyelvet, mint idegen nyelvet tanítják. Ez az intézet 1965 óta minden évben megrendezi a Szlovák Nyelv és Kultúra Nyári Egyetemét, melyen a résztvevő egyetemistáknak, fordítóknak, íróknak és külhoni szlovákoknak az előadások széles palettáját kínálja: vannak itt irodalmi, nyelvészeti, néprajzi, történelmi, fordító és más szemináriumok. A különböző szlovák tanszékeken és a szlovák nagykövetségeken keresztül a szlovákiai tanulmányok idejére a tanulók különböző ösztöndíjakra pályázhatnak. A Módszertani Intézet folyóiratokat ad ki, előadásokat szervez, valamint felkészíti a leendő szlovák nyelvű lektorokat. A pozsonyi Commenius Egyetem Szlovák Tanszékén található a szlovákot idegen nyelvként oktató részleg is, mely az egész tanév alatt speciális nyelvkurzusokat, valamint szakmai szemináriumokat tart a külföldi hallgatók és más érdeklődők számára. Ez a részleg több tudományos kutatásban is részt vesz, illetve tanítási segédanyagokat ad ki.
  • Ústav jazykovej a odbornej prípravy zahraničných študentov. (Küldölfi Hallgatók Nyelvi és Szakmai Felkészítő Intézete, vagy röviden ÚJOP) E közművelődési intézet legfőbb célja az, hogy a Szlovákián (nem csak szlovák nyelvet) tanuló külföldi hallgatókat felkészítse a felsőoktatási képzésre. Az intézet legfőbb feladatai közé tartozik: szlovák nyelvoktatás, valamint a különböző szlovák szaknyelvek oktatása (az orvosi, biológiai és műszaki szakok előtt angol nyelvű, a művészeti, bölcsészeti, építészeti, természetismereti és jogi képzések esetében azonban csak szlovák nyelvű képzések vannak).

Az intézmény oktatóközpontjai Pozsonyban, Kassán és Modra-Harmóniában találhatóak. Az ÚJOP mindezidáig 8000, a világ különböző pontjairól érkezett hallgatót készített már fel. Az intézet különböző, külföldiek számára készült, szlovák nyelvú segédkönyveket is kiad. A szlovákot, mint idegen nyelvet nem csak a pozsonyi Commenius Egyetemen lehet tanulni, hanem az ország bármely felsőoktatási intézményében, melyben van szlovák szakirány.

Zdroj: ONDREJOVIČ, Slavomír: Slovenský jazyk, jazyky na Slovensku. 1. vyd. Bratislava: Ševt, a.s., 2008. 32 s. ISBN 978-80-8106-005-2.