Melléknevek

A melléknév emberek, állatok, tárgyak, jelenségek tulajdonságait fejezi ki.

Feloszthatjuk őket:

Minősítőkre Lehet őket fokozni (mladý - mladší - najmladší) mladý, starý, dobrý, zlý, pekný, škaredý, nový, dlhý, múdry
Viszonyítókra Nem lehet őket fokozni drevený, kamenný, rybí, psí
Birtoklást kifejezőkre
 • Nem lehet őket fokozni
 • Az otcov és a matkin minták alapján ragozzuk őket.
otcov, synov, matkin, sestrin, dedov, kolegov, priateľkin

Melléknevek ragozása

A mellékneveket mindig az előttük álló főnév szerint ragozzuk.

 • ten pekný muž
 • pekná žena
 • to pekné dieťa
 • Hímnemű mellékneveknél az -ý végződést használjuk.
 • Nőnemű mellékneveknél az -á végződést használjuk
 • Semlegesnemű mellékneveknél az -é végződsét használjuk
 • Aký je dom? - Dom je vysoký.
 • Aká je ruža? - Ruža je pekná.
 • Aké je srdce? - Srdce je červené.

Megjegyzés: A szótárak hagyományosan az I. sz., alanyesetű, hímnemű mellékneveket tartalmazzák. (napr. pekný, malý, vysoký).

A pekný és a cudzí minta

Ez a két minta nagyon hasonlít egymáshoz. A különbség abban rejlik, hogy a cudzí mintához tartozó szavaknak lágy, míg a pekný mintához tartozóknak kemény végződésük van.

Egyes szám
Hím nem Nő nem Semleges nem Hím nem Nő nem Semleges nem
N pekn-ý pekn-á pekn-é cudz-í cudz-ia cudz-ie
G pekn-ého pekn-ej pekn-ého cudz-ieho cudz-ej cudz-ieho
D pekn-ému pekn-ej pekn-ému cudz-iemu cudz-ej cudz-iemu
A
 • pekn-ého ?
 • pekn-ý ?
pekn-ú pekn-é
 • cudz-ieho ?
 • cudz-í ?
cudz-iu cudz-ie
L pekn-om pekn-ej pekn-om cudz-om cudz-ej cudz-om
I pekn-ým pekn-ou pekn-ým cudz-ím cudz-ou cudz-ím
Többes szám
Hím nem (élő) Egyéb Hím nem (élő) Egyéb
N pekn-í pekn-é cudz-í cudz-ie
G pekn-ých pekn-ých cudz-ích cudz-ích
D pekn-ým pekn-ým cudz-ím cudz-ím
A pekn-ých pekn-é cudz-ích cudz-ie
L pekn-ých pekn-ých cudz-ích cudz-ích
I pekn-ými pekn-ými cudz-ími cudz-ími

Minta páví

A páví minta szerint ragozzuk az állatokhoz köthető mellékneveket. A toldalékok hosszúak maradnak, és ezekben esetekben nem érvényes a ritmikus rövidülés szabálya.

Egyes szám
Hím nem Nő nem Semleges nem
N páv-í pávia páv-ie
G páv-ieho páv-ej páv-ieho
D páv-iemu páv-ej páv-iemu
A
 • páv-ieho ?
 • páv-í ?
páv-iu páv-ie
L páv-om páv-ej páv-om
I páv-ím páv-ou páv-ím
Többes szám
Hím nem (élő) Egyéb
N páv-í páv-ie
G páv-ích páv-ích
D páv-ím páv-ím
A páv-ích páv-ie
L páv-ích páv-ích
I páv-ími páv-ími

Az otcov és a matkin minta.

Az otcov és a matkin minta szerint ragozzuk a birtokos mellékneveket.

Egyes szám
Hím nem Nő nem Semleges nem Hím nem Nő nem Semleges nem
N otcov otcov-a otcov-o matkin matkin-a matkin-o
G otcov-ho otcov-ej otcov-ho matkin-ho matkin-ej matkin-ho
D otcov-mu otcov-ej otcov-mu matkin-mu matkin-ej matkin-mu
A
 • otcov-ho ?
 • otcov ?
otcov-u otcov-o
 • matkin-ho ?
 • matkin ?
matkin-u matkin-o
L otcov-om otcov-ej otcov-om matkin-om matkin-ej matkin-om
I otcov-ým otcov-ou otcov-ým matkin-ým matkin-ou matkin-ým
Többes szám
Hím nem (élő) Egyéb Hím nem (élő) Egyéb
N otcov-i otcov-e matkin-i matkin-e
G otcov-ých otcov-ých matkin-ých matkin-ých
D otcov-ým otcov-ým matkin-ým matkin-ým
A otcov-ých otcov-e matkin-ých matkin-e
L otcov-ých otcov-ých matkin-ých matkin-ých
I otcov-ými otcov-ými matkin-ými matkin-ými
Hím nem Nő nem
Otec Matka
Egyes szám: to je...
ON otcov brat matkin brat
ONA otcova kniha matkina kniha
ONO otcovo auto matkino auto
Többes szám: to ...
ONI otcovi kolegovia matkini kolegovia
ONY otcove knihy matkine knihy

Az otcov minta szerint (otec - hímnem)
synov, bratov, Petrov, študentov, dedkov, kamarátov...

A matkin minta szerint (matka - nőnem)
dcérin, sestrin, Lenkin, študentkin, babkin, kamarátkin...

To je dom Lenky. To je Lenkin dom. A Lenka nőnemű szó - a matkin minta szerint
To je žena kamaráta. To je kamarátova žena. A kamarát hímnemű szó - az otcov minta szerint
To je auto brata. To je bratovo auto. A brat hímnemű szó - Az otcov minta szerint

Melléknevek és határozószavak ragozása

A fokozás lehet szabályos vagy szabálytalan. Szabálytalanul csak ezt az öt melléknevet ragozzuk (valamint a belőlük képzett határozószavakat):
dobrý, zlý, malý, veľký, pekný

Minden mást szabályoson fokozunk.

Szabályos fokozás

A fokozás második fokát a ?-ší/-ejší ? végződés hozzáadásával képezzük. A harmadik fokot pedig úgy képezzük, hogy egyszerűen hozzáadjuk a második fok elejéhez a naj- képzőt.

1. fok ľahký
könnyű
šikovný
ügyes
2. fok ľahší
könnyebb
šikovnejší
ügyesebb
3. fok najľahší
legkönnyebb
najšikovnejší
legügyesebb

A határozószavakat ugyanígy képezzük, csak a második foknál a ?-šie/-ejšie ? végződéseket használjuk. A harmadik foknál ugyanúgy a naj- képzőt tesszük hozzá a második fokhoz.

1. fok ľahko
könnyen
šikovne
ügyesen
2. fok ľahšie
könnyebben
šikovnejšie
ügyesebben
3. fok najľahšie
legkönnyebben
najšikovnejšie
legügyesebben

Szabálytalan fokozás

1. fok 2. fok 3. fok
dobrý / dobre
jó / jól
lepší / lepšie
jobb / jobban
najlepší / najlepšie
legjobb / legjobban
zlý / zle
rossz / rosszul
horší / horšie
rosszabb / rosszabbul
najhorší / najhoršie
legrosszabb / legrosszabbul
malý / málo
kicsi / kevés
menší / menej
kisebb / kevesebb
najmenší / najmenej
legkisebb / legkevesebb
veľký / veľa
nagy / sok
väčší / viac
nagyobb / több
najväčší / najviac
legnagyobb / legtöbb
pekný / pekne
szép / szépen
krajší / krajšie
szebb / szebben
najkrajší / najkrajšie
legszebb / legszebben

Összehasonlítás

Prvý dom je rovnako veľký ako druhý dom.
Az első ház ugyanolyan nagy, mint a második.
Druhý dom je väčší než/ako prvý dom.
A második ház nagyobb, mint az első.
Tretí dom je najväčší zo všetkých.
A harmadik ház mindközül a legnagyobb.
1. fok 2. fok 3. fok
 • Jano je rovnako vysoký ako Lucka.
 • Jano a Lucka rovnako vysokí.
Jano je vyšší než Katka. Jano je najvyšší z celej triedy.