Igék

Az igék egy eseményt, cselekvést, vagy emberek, állatok tárgyak állapotát fejezik ki.

Az igék felosztása:

Jelentés alapján:

 1. főigék
  • cselekvést kifejező igék
   • visszaható igék
    česať sa, umyť sa, učiť sa
   • nem-visszaható igék
    čítať, písať, hovoriť, cestovať
  • állapotot kifejező igék
   • visszaható igék
    tešiť sa, báť sa, cítiť sa
   • nem-visszaható igék
    rásť, ochorieť, kvitnúť
 2. segédigék
  chcieť, smieť, môcť, vedieť, mať (=mať povinnosť), byť (=existovať), začať, prestať, stať sa...

A cselekvést kifejező igék további felosztása:

 1. tárgyas
  • tranzitív
   čítať (knihu), variť (polievku), kúpiť (dom)
  • intranztitív
   rozprávať sa (s bratom), pripravovať sa (na vyučovanie)
 2. tárgyatlan
  plakať, sedieť, cestovať

Igeszemlélet szerinti felosztás:

 1. befejezett
  napísať, prečítať, dojesť, dopiť
 2. befejezetlen
  písať, čítať, jesť, piť

Revirzibilitás alapján:

 1. visszaható igék
  tešiť sa, báť sa, usmievať sa, ponáhľať sa
 2. nem-visszaható igék
  kresliť, rásť, myslieť, chodiť

Igeragozás

Az igéknek minden személyben, többes -és egyes számban, más-más végződésük van. Többfajta minta létezik - az egyazon végződésű igéknek, van egy minta igéjük, melyek alapján a mintához tartozó többi igét ragozzuk.

A szlovákban három igeidőt különböztetünk meg: jelen (píše), múlt (písal) és jövő (bude písať).

Jelen idő
Egyes szám Többes szám
Főnévi igenév 1. személy 2. személy 3. személy 1. személy 2. személy 3. személy 2. egyes számú személy, felszólító mód 3. egyes számú személy, múlt idő
br-ať ber-iem -ieš -ie -ieme -iete ber! br-al
chudn-úť chudn-em -eš -e -eme -ete chudn-i! chud-ol
chyt-ať chyt-ám -áš -áme -áte -ajú chyt-aj! chyt-al
čes-ať češ-em -eš -e -eme -ete češ! čes-al
hyn-úť hyn-iem -ieš -ie -ieme -iete hyň! hyn-ul
krič-ať krič-ím -íš -íme -íte -ia krič! krič-al
nies-ť nes-iem -ieš -ie -ieme -iete nes! nies-ol
prac-ovať prac-ujem -uješ -uje -ujeme -ujete -ujú prac-uj! prac-oval
rob-iť rob-ím -íš -íme -íte -ia rob! rob-il
rozum-ieť rozum-iem -ieš -ie -ieme -iete -ejú rozum-ej! rozum-el
tr-ieť tr-iem -ieš -ie -ieme -iete tr-i! tr-el
vid-ieť vid-ím -íš -íme -íte -ia viď! vid-el
ž-ať žn-em -eš -e -eme -ete žn-i! ža-l
žu-ť žu-j-em -eš -e -eme -ete žu-j! žu-l

Hasznos igék:

byť (lenni)

Egyes szám Többes szám
ja som my sme
ty si vy ste
on/ona/ono je oni/ony sú

bývať (lakni)

Egyes szám Többes szám
ja bývam my bývame
ty bývaš vy bývate
on/ona/ono býva oni/ony bývajú

volať sa (hívnak, a nevem...)

Egyes szám Többes szám
ja sa volám my sa voláme
ty sa voláš vy sa voláte
on/ona/ono sa volá oni/ony sa volajú

mať (van, birtokolni)

Egyes szám Többes szám
ja mám my máme
ty máš vy máte
on/ona/ono má oni/ony majú

hovoriť (beszélni)

Egyes szám Többes szám
ja hovorím my hovoríme
ty hovoríš vy hovoríte
on/ona/ono hovorí oni/ony hovoria

mať sa (v.hogy lenni)

Egyes szám Többes szám
ja sa mám my sa máme
ty sa máš vy sa máte
on/ona/ono sa má oni/ony sa majú

Tegezés és magázás

A szlovák nyelvben a megszólításnak két formája van:

 • tegezés - barátok, ismerősök, gyerekek, osztálytársak és családtagok között használatos. (nem-formális kommunikáció)
 • magázás - a kommunikáció udvariasabb formája, akkor használatos, ha ismeretlenekkel, idősebbekkel, a hivatalban, boltban stb. beszélgetünk, illetve a diákok is így szólítják meg a tanáraikat. (formális kommunikáció)

Tegezés - „ty

 • Rozumieš/hovoríš po slovensky? (ty)
 • Áno, rozumiem/hovorím po slovensky, ale ešte nie veľmi dobre. (ja)

Magázás - „vy

 • Rozumiete/hovoríte po slovensky? (vy)
 • Áno, rozumiem/hovorím po slovensky, ale veľmi málo. (ja)
 • Prajete si ešte niečo? (vy)
 • Nie, ďakujem. (ja)

Modális igék

A modális igék akaratot, szükséget vagy egy cselekvés megvalósításának lehetőségét fejezik ki. Ezek a leggyakrabban használt igék közé tartoznak.

chcieť (akarni)

Egyes szám Többes szám
ja chcem my chceme
ty chceš vy chcete
on / ona / ono chce oni / ony chcú

smieť (szabad)

Egyes szám Többes szám
ja smiem my smieme
ty smieš vy smiete
on / ona / ono smie oni / ony smú

môcť (szabad, képes valamire)

Egyes szám Többes szám
ja môžem my môžeme
ty môžeš vy môžete
on / ona / ono môže oni / ony môžu

musieť (kell, muszáj)

Egyes szám Többes szám
ja musím my musíme
ty musíš vy musíte
on / ona / ono musí oni / ony musia

mať (birtokol, van valamije, kell, kötelessége)

Egyes szám Többes szám
ja mám my máme
ty máš vy máte
on / ona / ono má oni / ony majú

vedieť (tudni)

Egyes szám Többes szám
ja viem my vieme
ty vieš vy viete
on / ona / ono vie oni / ony vedia

A smieť (szabad vmit megtenni) modális ige

Smieme ísť von? Ki mehetek?
Smiem vám ponúknuť kávu? Megkínálhatom egy kávéval?
Smiem sa hrať s ostatnými? Játszhatok a többiekkel?

A smieť igét gyakran használják a főnévi igenév helyett ((ne)smieť + egy főige főnévi igeneve):

Nechoď tak ďaleko! Nesmieš chodiť tak ďaleko! Ne menj olyan messzire! - Nem szabad olyan messzire menned!
Nerob neporiadok! Nesmieš robiť neporiadok! Ne csinálj rendetlenséget! - Nem szabad rendetlenséget csinálnod!
Nenič hračky! Nesmieš ničiť hračky! Ne tedd tönkre a játékaid - Nem szabad tönkretenned a játékaidat!

A mať modális ige (a „ mať povinnosť“ - kötelessége van értelemben)

A mať (= mať povinnosť) modális igét, ugyanúgy ragozzuk, mint a mať főigét.

Čo mám robiť? Mit kell tennem?
Dnes máš upratovať ty. Ma neked kell takarítanod.

Gyakran használják feltételes módban:

Mal by si jesť veľa ovocia a zeleniny. Sok gyümölcsöt és zöldséget kellene enned.
Mali by sme už ísť. Mennünk kellene már.
Čo by som mal urobiť? Mit kellene tennem?
Mal by si dlhšie spať. Tovább kellene aludnod.
Mali by ste sa učiť. Tanulnotok kellene.
Mal by si sa sústrediť. Összpontosítanod kellene.

Múlt idő

Az igék múlt idejét az infinitívuszból képezzük. Levágjuk az ige -ť végződését és a helyette -l végződést kap.

písať on písal
čítať on čítal
brať on bral
robiť on robil
vidieť on videl*
rozumieť on rozumel*
niesť on niesol ?
ON muž písal ONI muži písali
ONA žena písala ONY ženy písali
deti písali
ONO dieťa písalo

Az első és második személyben ehhez az alakhoz még hozzáadjuk a létige alakját is:

JA (ja) som písal/písala MY (my) sme písali
TY (ty) si písal/písala VY (vy) ste písali
ON (muž) písal ONI (muži) písali
ONA (žena) písala ONY (ženy) písali
ONO (dieťa) písalo (deti) písali

A létige esetében:

JA (ja) som bol/bola MY (my) sme boli
TY (ty) si bol/bola VY (vy) ste boli
ON (muž) bol ONI (muži) boli
ONA (žena) bola ONY (ženy) boli
ONO (dieťa) bolo (deti) boli

Tagadás:

JA (ja) som nebol/nebola MY (my) sme neboli
TY (ty) si nebol/nebola VY (vy) ste neboli
ON (muž) nebol ONI (muži) neboli
ONA (žena) nebola ONY (ženy) neboli
ONO (dieťa) nebolo (deti) neboli

Jövő idő

A létige esetében:

ja budem my budeme
ty budeš vy budete
on/ona/ono bude oni/ony budú

Tagadás: ( nebyť )

ja nebudem my nebudeme
ty nebudeš vy nebudete
on/ona/ono nebude oni/ony nebudú

Befejezetlen igék jövő ideje

Ezeknek az igéknek a jövő idejét nagyon egyszerűen képezzük:

a létige jövő ideje + főnévi igenév nem lenni + főnévi igenév
budem písať nebudem písať
budem robiť nebudem robiť
budem sa kúpať nebudem sa kúpať
budem jesť nebudem jesť

FIGYELEM! Az ísť (ja idem, ty ideš...) ige befejezetlen. A ísť jövő ideje azonban ja pôjdem, ty pôjdeš, my pôjdeme stb., a tagadása pedig: nejsť (ja nejdem, ty nejdeš...) - jövő idő: ja nepôjdem, ty nepôjdeš stb.

Befejezett igék jövő ideje

A befejezett igék már önmagukban is jövő időt fejeznek ki. Ezért ezeknek nincs is jelen idejű alakjuk.

 • ja robím (befejezetlen)
 • ja urobím (befejezett) - jövő idő (habár nem használjuk a budem, budeš stb. kifejezéseket)
Befejezetlen ige (főnévi igenév) Jelen idő Jövő idő Befejezett ige (főnévi igenév) Jelen idő Jövő idő
jesť ja jem ja budem jesť dojesť - ja dojem
piť ja pijem ja budem piť dopiť - ja dopijem
čítať ja čítam ja budem čítať prečítať - ja prečítam
platiť ja platím ja budem platiť zaplatiť - ja zaplatím

Felszólító mód

A felszólító módot a többes szám harmadik személyéből képezzük.

Főnévi igenév Jelen idő Tegezés (ty) Magázás (vy) 1. többes számú személy (my)
čítať oni/ony čítajú (ty) čítaj! (vy) čítajte! (my) čítajme!
hovoriť oni/ony hovoria (ty) hovor! (vy) hovorte! (my) hovorme!
hrať oni hrajú (ty) hraj! (vy) hrajte! (my) hrajme!
uspávať oni uspávajú uspávaj! uspávajte! uspávajme!
stavať oni stavajú stavaj! stavajte! stavajme!
skákať oni skáču skáč! skáčte! skáčme!
skladať oni skladajú skladaj! skladajte! skladajme!

A létige felszólító módú alakja:

ty buď! te legyél
my buďme! mi legyünk
vy buďte! ti legyetek

Pl.:

Főnévi igenév Tegezés (ty) Magázás (vy) 1. többes számú személy (my)
otvoriť ústa otvor ústa! otvorte ústa! otvorme ústa!
zhlboka dýchať zhlboka dýchaj! zhlboka dýchajte! zhlboka dýchajme!
piť čaj pi čaj! pite čaj! pime čaj!
jesť vitamíny jedz vitamíny! jedzte vitamíny! jedzme vitamíny!
užívať lieky užívaj lieky! užívajte lieky! užívajme lieky!
prísť na kontrolu príď na kontrolu! príďte na kontrolu! príďme na kontrolu!

Feltételes mód

Azt a feltételt fejezzük ki, melynek teljesítésével a cselekvés végrehajthatóvá válik. Nagyon egyszerűen képezzük: az ige múlt idejű alakjához hozzátesszük a by módosítószót:

Jelen idő Múlt idő Feltételes mód
Píšem list.
(Levelet írok.)
Písal som list.
(Levelet írtam.)
Písal by som list.
(Levelet írnék.)
Mám čas.
(Van időm.)
Mal som čas.
(Volt időm.)
Mal by som čas.
(Lenne időm.)

Legtöbbször összetett mondatban használjuk, a keby alárendelő kötőszóval:

Písal by som list, keby som mal čas. Írnék levelet, ha lenne időm.
Keby som chcel, išiel by som do kina. Ha akarnék, elmennék moziba.

Vigyázat / Figyelem:

 • Písal by som list, keby by som mal čas.
 • Keby by som chcel, išiel by som do kina.

A keby kötőszó után már csak a múlt idejű alak következhet.

Folyamatos melléknévi igenév

 • Chlapec píše vetu.
 • (práve teraz) píšuci chlapec
  (épp most) író fiú

A folyamatos melléknévi igenevet a 3. személyű többes számból képezzük - oni/ony píšu - hozzáadjuk a -ci/ca/ce képzőt - píšuci. Melléknévi alakot vesz fel és a cudzí minta szerint ragozzuk.

Főnévi igenév Jelen idő Folyamatos melléknévi igenév
čítať oni čítajú čítajúci žiak (= žiak, ktorý práve číta)
olvasó diák
tancovať oni tancujú tancujúce deti (= deti, ktoré práve tancujú)
táncoló gyerekek
robiť oni robia robiaci muž (= muž, ktorý práve robí)
dolgozó férfi
nevidieť oni nevidia nevidiaci človek (= človek, ktorý nevidí, je slepý)
nem látó ember
ON ten spievajúci muž ONI spievajúci muži
ONA spievajúca žena ONY tie spievajúce ženy
tie spievajúce deti
ONO to spievajúce dieťa

Szenvedő melléknévi igenév

 • Chlapec píše vetu.
 • (práve teraz) písaná veta
  (épp most) íródó mondat

A szenvedő melléknévi igenevet úgy képezzük, hogy a písať infinitívuszról levágjuk a -ť végződést és hozzáadjuk a -ný toldalékot (néhány szó esetében -ený, -tý) - písaný.

písať - písaný písaná veta
čítať - čítaný čítaná kniha
volať - volaný volané číslo
robiť - robený robená práca
kúpiť - kúpený kúpené mlieko
kresliť - kreslený kreslený obrázok
ukryť - ukry ukryté deti
umyť - umy umyté jablko
zaľúbiť sa - zaľúbený zaľúbený Tomáš

Minden szenvedő melléknévi igenevet melléknévként, a pekný minta szerint ragozzuk.

ON ten zaľúbený muž ONI zaľúbení muži
ONA čítaná kniha ONY tie čítané knihy
tie volané čísla
ONO to volané číslo

Tranzitív és nemtranzitív igék

A tárgyas igéket, melyek egy cselekvést fejeznek ki, a következőképp osztjuk fel:

 1. Tranzitívak - azok az igék, melyeknek közvetlen tárgyuk van (a tárgy elöljáró nélküli, akuzatív alakban van).
  • Žiak píše úlohu.
  • Eva číta knihu.
  • Nemám čas.
  • Vidím moju sestru.
  • Poznáš ju?
 2. Intranzitívak - azok az igék, melyeknek nincs közvetlen tárgyuk (a tárgy elöljáró nélküli, akuzatív alakban van), hanem a tárgy elöljárós akuzatív vagy egyéb esethez tartozó alakban van.
  • Rozprávame sa o prázdninách.
  • Žiak sa pripravuje na vyučovanie.

Befejezett és befejezetlen igék

A szlovák igék többségének két alakja lehet: befejezett (a cselekmény befejeződött) vagy befejezetlen (a cselekmény még tart, nem befejezett). Pl.:

umyť sa (befejezett) umývať sa (befejezetlen)
učesať sa (befejezett) česať sa (befejezetlen)
obliecť sa (befejezett) obliekať sa (befejezetlen)

Befejezetlen - nem tudjuk, hogy cselekmény, melyet az ige kifejez, befejeződött vagy tart-e még, esetleg meg fog ismétlődni.

Jano čítal knihu. Nem tudjuk, hogy elolvasta-e már az egész könyvet, vagy még olvasni fogja.
Jano jedol halušky. Nem tudjuk, hogy megette-e már, vagy még fog enni.
Jano písal list. Nem tudjuk, hogy a levél kész van-e, vagy Jano még fog hozzá írni.

Befejezett - a cselekmény, melyet az ige kifejez, már befejeződött. Legtöbbször előragokkal képezzük őket.

Jano prečítal knihu. Elolvasta az egész könyvet, a cselekmény befejeződött.
Jano dojedol halušky. Megette - már nem fog enni, a haluskát már mind megette.
Jano napísal list. Megírta - már nem fog írni, a levél már meg lett írva.
 • čítať - dočítať
 • jesť - dojesť
 • písať - dopísať, napísať
 • ...

Példák:

befejezetlen befejezett
obliekať sa obliecť sa
vyzliekať sa vyzliecť sa
obúvať sa obuť sa
vyzúvať sa vyzuť sa
písať napísať
pýtať sa opýtať sa
jesť dojesť
raňajkovať doraňajkovať
učiť sa naučiť sa
robiť urobiť
hľadať nájsť
brať vziať
zarábať zarobiť
platiť zaplatiť
čítať prečítať
kupovať kúpiť
predávať predať
dávať dať
študovať vyštudovať
klásť položiť
vstávať vstať
upratovať upratať
uspávať uspať

Megj.: Nem kell minden ige alakját bemagolnia. Válassza ki azokat, melyekkel a leggyakrabban találkozik, amelyekre szüksége van. A többi ige befejezett/befejezetlen alakját könnyen megtalálja a szótárban.

Az „ísť és chodiť” közötti különbség

 • ísť - egyszer
 • chodiť - többször, ismétlődő jelleggel, rendszeresen, gyakran
Kde je Jano? Išiel do školy. most, egyszer
Na akú školu chodí Jano? Chodí na strednú školu. milyen iskolába jár, milyen iskolában tanul
 • Chodíte často na Slovensko? Nie, teraz ideme prvýkrát.
 • Ako často chodíš do zahraničia?
 • Chodíš stále na istú školu?
 • Kam ideš? Idem do kina. Chceš ísť so mnou?
 • Chodíte radi na koncerty?

E két ige jövő idejét eltérően képezzük.

Ja idem zajtra do školy. Én holnap iskolába megyek.
Ja pôjdem zajtra do školy. Én holnap elmegyek az iskolába.
Ja chodím na strednú školu. Én középiskolába járok.
Ja budem chodiť na strednú školu. Én középiskolába fogok járni.

Érdekesség

Chceš ísť so mnou? Velem akarsz jönni?
Chceš so mnou chodiť? Akarsz velem járni?

Figyeljen tehát e két ige közötti különbségre.