Folyékony kiejtés

A köznyelvben a hangokat és szavakat nem elkülönülve ejtjük ki. A kiejtés folyamatos, összefolynak az egyes hangok. Ez néha kisebb változásokat okoz a kiejtésben.

  • A szavakon belül: Odkiaľ ste? /otkiaľ sťe/
  • Egyes szavak között: Som tu s mojou rodinou. /som tu z mojou roďinou/

A zöngés hangok zöngétlenné válhatnak, és fordítva. Ezek a változások a beszélőben gyakran nem is tudatosulnak. Folyékony kiejtésnél többé-kevésbé automatikusan jönnek létre ezek a változások.