Az ypsilon írása

Az i, í magánhangzót a szlovák nyelvben kétféleképp jelöljük.

  • i, í („mäkké i“)
  • y, ý („ypsilon“)

Az ypszilon mind a szlovák, mind az idegen eredetű szavak esetében használatos. Habár az i-t és a y-t teljesen ugyanúgy ejtjük, gyakran azonban eltérő jelentésű szavakat hoznak létre:

  • byť [biť] - byť - lenni
  • biť [biť] - biť - verni

Általános szabály: Sose írunk ypszilont lágy mássalhangzók után

A semleges mássalhangzók után i és y is következhet.

  • vidieť [viďi̯eť] - látni
  • vysoko [visoko] - magasan

A szlovák gyerekek hamar megtanulják az ún. válogatott szavakat - azon szavak listája, melyekben a semleges mássalhangzókat ypszilon követi.

Gyakori hiba, hogy a melléknevek többes számánál ypszilont írnak:

Egyes szám
pekný chlapec /pekni:/

Többes szám
Helytelen: pekný chlapci
Helyes: pekní chlapci /pekni:/

Az i és y írására vonatkozó szabályok részletesen ki vannak fejtve, a Szlovák nyelv helyesírásának szabályaiban.