Összetett mondat

Az összetett mondat, két vagy több mondatrész egybekapcsolásával jön létre.

Ha egyenrangú mondatok összekapcsolásáról van szó, akkor mellérendelő összetett mondatról beszélhetünk. Ha egy főmondatot kapcsolunk össze egy mellékmondattal (vagyis olyan mondattal, mely nem egyénértékű), akkor alárendelő összetett mondatról beszélhetünk.

Mellérendelő összetett mondat

A mellérendelő összetett mondatban két, vagy több egyenértékű mondatot kapcsolunk össze.

főmondat + főmondat (+ főmondat + főmondat...)

Több típusát ismerjük:

 • kapcsolatos / kapcsolódó:
  Žiak sedí a píše úlohu.
 • választó:
  Buď sa hrajte s kočíkom, alebo kreslite obrázky.
 • ellentétes:
  Chceli sme ísť na výlet, ale pršalo.
 • fokozó:
  Deti poslúchali, ba aj hračky si upratali.

Alárendelő összetett mondat

Az alárendelő összetett mondat, két vagy több, nem egyenértékű mondat összekapcsolását jelenti.

főmondat + mellékmondat

A mellékmondat mindig a főmondatot, vagy a felé rendelt mondatot fejleszti tovább.

Slovensko je stredoeurópska krajina. / Slovensko je krajina v strednej Európe.

Egyszerű mondatokról van szó, nem összetettekről. Aláhúztuk bennük a jelzőket (melyekre az aký? [milyen?] kérdéssel kérdezünk rá).

Slovensko je krajina, ktorá sa nachádza v strednej Európe.

Létrehoztunk egy alárendelő összetett mondatot. Az előző mondatban szereplő jelzőt egy jelzői mellékmondattal cseréltük ki.

A főmondattal kérdezünk, a mellékmondattal válaszolunk.

Aká krajina je Slovensko? Taká, ktorá sa nachádza v strednej Európe.

A tárgyat is ugyanígy kicserélhetjük egy tárgyi mellékmondattal, az alany alanyi mellékmondattal, az okhatározót okhatározói mellékmondattal, stb.

Dievčatá sa rozprávali o prázdninách.
tárgy (miről?)
egyszerű mondat
Dievčatá sa rozprávali o tom, čo robili cez prázdniny.
tárgyi mellékmondat (miről?)
alárendelő összetett mondat
Neprišiel do školy pre chrípku.
okhatározó (miért?)
egyszerű mondat
Neprišiel do školy, lebo mal chrípku.
okhatározói mellékmondat (miért?)
alárendelő összetett mondat

Tárgyi mellékmondat

 • Povedz, čo...
 • Myslím si, že...
 • Vieš, že...

Most megtanuljuk, hogy alkossunk alárendelő összetett mondatot, tárgyi mellékmondattal. A mondatra a miről? mi? mire? stb. kérdésekkel kérdezünk rá. Pl.:

Povedz, čo robíš dnes večer. Čo povedz? - Čo robíš dnes večer. Mond, mit csinálsz ma este. Mit mondjál? - Mit csinálsz ma este?
Myslím si, že Jano nepríde. Čo si myslím? - Že Jano nepríde. Azt hiszem, hogy Jano nem jön el. Mit hiszek? - Hogy Jano nem jön el.
Vieš, že Bratislava je hlavné mesto Slovenska? Čo vieš? - Že Bratislava je hlavné mesto Slovenska. Tudod, hogy Pozsony Szlovákia fővárosa? Mit tudsz? - Hogy Pozsony Szlovákia fővárosa.
Teším sa, že sa zasa uvidíme. Na čo sa teším? - Že sa zasa uvidíme. Örülök, hogy újra találkozunk. Minek örülök? - Hogy újra találkozunk.

Az ilyen összetett mondatokban legtöbbször a že kötőszót használjuk.

 • Teším sa, že prídeš.
 • Povedal, že chodí na strednú školu.
 • Viem, že nič neviem.
 • Viete, že Peter teraz pracuje v Bratislave?

Szórend

A szórend alapvetően nem változik (de pl. a sa, si szavak helye változhat a mondaton belül).

 • Jano nie je doma.
 • Povedal, že Jano nie je doma.
 • Zuzka bola cez prázdniny na esperantskom kongrese.
 • Vieš, že Zuzka bola cez prázdniny na esperantskom kongrese?
 • Stretneme sa zajtra.
 • Dohodli sme sa, že sa stretneme zajtra.

Okhatározói mellékmondat

Prečo nemôže ísť Miško von? Miért nem mehet ki Miško?
Lebo je chorý. Mert beteg.
Miško nemôže ísť von, lebo je chorý. Miško nem mehet ki, mert beteg.

Musíš ísť domov, lebo je veľa hodín. Haza kell menned, mert már késő van.
Prečo musíš ísť domov? Lebo je veľa hodín. Miért kell hazamenned? Mert már késő van.
Prečo je Miško chorý? Lebo nebol teplo oblečený.
Miško je chorý, lebo nebol teplo oblečený.
Miért beteg Miško? Mert nem öltözött föl melegen.
Miško azért beteg, mert nem öltözött föl melegen.
Prečo teraz leží v posteli? Lebo má horúčku.
Teraz leží v posteli, lebo má horúčku.
Miért fekszik most az ágyban? Mert lázas.
Most az ágyban fekszik, mert lázas.
Prečo má horúčku? Lebo prechladol.
Má horúčku, lebo prechladol.
Miért lázas? Mert megfázott.
Azért lázas, mert megfázott.
Ja som neprechladla. Teplo som sa obliekla.
Ja som neprechladla, lebo som sa teplo obliekla.
Én nem fáztam meg. Melegen felöltöztem.
Én azért nem fáztam meg, mert melegen felöltöztem.
Tom nemôže pracovať. Bolí ho chrbát.
Tom nemôže pracovať, lebo ho bolí chrbát.
Tom nem tud dolgozni. Fáj a háta.
Tom nem tud dolgozni, mert fáj a háta.

Szórend

A szórend alapvetően nem változik (de pl. a sa, si szavak helye változhat a mondaton belül).

 • Musím ísť domov. Je neskoro.
 • Musím ísť domov, lebo je neskoro.
 • Dnes nejdem do školy. Som chorý.
 • Dnes nejdem do školy, lebo som chorý.
 • Nejdem von. Učím sa.
 • Nejdem von, lebo sa učím.

Időhatározói mellékmondat

Keď bolo teplo, išli sme sa kúpať.
Kedy sme sa išli kúpať? Keď bolo teplo.
Amikor meleg volt, elmentünk fürödni.
Mikor mentünk el fürödni? Amikor meleg volt.
Keď napadol sneh, deti sa išli sánkovať.
Kedy sa deti išli sánkovať? Keď napadol sneh.
Amikor leesett a hó, a gyerekek szánkózni mentek.
Mikor mentek szánkózni a gyerekek? Amikor leesett a hó.
Keď som mal desať rokov, otec mi kúpil nový bicykel.
Kedy mi otec kúpil nový bicykel? Keď som mal desať rokov.
Amikor tíz éves voltam, az apám vett nekem egy új biciklit.
Mikor vett nekem az apám egy új biciklit? Amikor tíz éves voltam.

Létrehoztunk egy összetett mondatot, időhatározói mellékmondattal. A mikor? milyen gyakran? milyen hosszan? kérdésekkel kérdezünk rá. Ezeknél az összetett mondatoknál legtöbbször a keď kötőszót használjuk.

Szórend

Alapvető szórend

Keď mal Jano čas, často sa lyžoval.
keď kötőszó + állítmány + tárgy + többi mondatrész

A mondatrészek sorrendjét az összetett mondaton belül természetesen meg is fordíthatjuk:

Otec mi kúpil nový bicykel, keď som mal desať rokov.

Határozói mellékmondat

Most megtanuljuk, hogyan alkossunk összetett mondatot, jelzői mellékmondattal. A mondatra a milyen? melyik? kérdésekkel kérdezünk rá. Az ilyen összetett mondatoknál a mondatrészeket legtöbbször a ktorý, ktorá, v ktorom névmásokkal kapcsoljuk össze.

Slovensko je krásna krajina. egyszerű mondat
Slovensko je krajina, ktorá je krásna. alárendelő összetett mondat
Aká krajina? Krajina, ktorá je krásna.
Vybral som si lacnejšie tričko. egyszerű mondat
Vybral som si tričko, ktoré je lacnejšie. alárendelő összetett mondat
Aké tričko? Tričko, ktoré je lacnejšie.
Čítam veľmi zaujímavý článok. egyszerű mondat
Čítam článok, ktorý je veľmi zaujímavý. alárendelő összetett mondat
Aký článok? Článok, ktorý je veľmi zaujímavý.

Ilyen összetett mondatokat nagyon gyakran használunk akkor, ha el akarunk magyarázni valamit, illetve körül akarjuk írni vagy definiálni. Pl.:

 • Slovensko je krajina, ktorá sa nachádza v strednej Európe.
 • Aká krajina? Krajina, ktorá sa nachádza v strednej Európe.
 • Redaktor je človek, ktorý píše články na Wikipédii.
 • Aký človek? Človek, ktorý píše články na Wikipédii.

Szórend

A szórend alapvetően nem változik (de pl. a sa, si szavak helye változhat a mondaton belül).

 • Wikipédia je encyklopédia. Je zadarmo.
 • Wikipédia je encyklopédia, ktorá je zadarmo.
 • To je program. Slúži na písanie textu.
 • To je program, ktorý slúži na písanie textu.
 • Slovensko je štát. Nachádza sa v Európe.
 • Slovensko je štát, ktorý sa nachádza v Európe.