Aggettivi

Gli aggettivi indicano tratti di persone, animali, oggetti o fenomeni.

Si dividono in:

Qualitativi Essi posso essere comparati (mladý - mladší - najmladší) mladý, starý, dobrý, zlý, pekný, škaredý, nový, dlhý, múdry
Relativi Essi non possono essere comparati drevený, kamenný, rybí, psí
Possessivi
 • Essi non possono essere comparati
 • Sono declinati in accordo coi paradigmi "otcov" e "matkin".
otcov, synov, matkin, sestrin, dedov, kolegov, priateľkin

Declinazione degli aggettivi

L'aggettivo è declinato a seconda del sostantivo che descrive.

 • ten pekný muž
 • tá pekná žena
 • to pekné dieťa
 • Per il genere maschile si usa la finale -ý.
 • Per il genere femminile si usa la finale -á.
 • Per il genere neutro si usa la finale -é.
 • Aký je dom? - Dom je vysoký.
 • Aká je ruža? - Ruža je pekná.
 • Aké je srdce? - Srdce je červené.

Attenzione: Nei dizionari di norma sono presentate le forme maschili degli aggettivi. (es: pekný, malý, vysoký).

Declinazioni pekný kaj cudzí

Queste declinazioni sono molto simili. La differenza sta del finale della parola: sulle declinazione cudzí è molle e sulla declinazione pekný è dura.

Singolare
Maschile Femminile Neutro Maschile Femminile Neutro
N pekn-ý pekn-á pekn-é cudz-í cudz-ia cudz-ie
G pekn-ého pekn-ej pekn-ého cudz-ieho cudz-ej cudz-ieho
D pekn-ému pekn-ej pekn-ému cudz-iemu cudz-ej cudz-iemu
A
 • pekn-ého ?
 • pekn-ý ?
pekn-ú pekn-é
 • cudz-ieho ?
 • cudz-í ?
cudz-iu cudz-ie
L pekn-om pekn-ej pekn-om cudz-om cudz-ej cudz-om
I pekn-ým pekn-ou pekn-ým cudz-ím cudz-ou cudz-ím
Plurale
Maschile (animato) Tutte le altre Maschile (animato) Tutte le altre
N pekn-í pekn-é cudz-í cudz-ie
G pekn-ých pekn-ých cudz-ích cudz-ích
D pekn-ým pekn-ým cudz-ím cudz-ím
A pekn-ých pekn-é cudz-ích cudz-ie
L pekn-ých pekn-ých cudz-ích cudz-ích
I pekn-ými pekn-ými cudz-ími cudz-ími

Declinazione páví

Secondo questa declinazione si declinano gli aggettivi sugli animali, La finale rimane lunga e non è valida la regola dell'accorciamento ritmico.

Singolare
Maschile Femminile Neutro
N páv-í pávia páv-ie
G páv-ieho páv-ej páv-ieho
D páv-iemu páv-ej páv-iemu
A
 • páv-ieho ?
 • páv-í ?
páv-iu páv-ie
L páv-om páv-ej páv-om
I páv-ím páv-ou páv-ím
Plurale
Maschile (animato) Tutte le altre
N páv-í páv-ie
G páv-ích páv-ích
D páv-ím páv-ím
A páv-ích páv-ie
L páv-ích páv-ích
I páv-ími páv-ími

Declinazioni otcov e matkin

Secondo le declinazioni otcov e matkin si declinano gli aggettivi possessivi.

Singolare
Maschile Femminile Neutro Maschile Femminile Neutro
N otcov otcov-a otcov-o matkin matkin-a matkin-o
G otcov-ho otcov-ej otcov-ho matkin-ho matkin-ej matkin-ho
D otcov-mu otcov-ej otcov-mu matkin-mu matkin-ej matkin-mu
A
 • otcov-ho ?
 • otcov ?
otcov-u otcov-o
 • matkin-ho ?
 • matkin ?
matkin-u matkin-o
L otcov-om otcov-ej otcov-om matkin-om matkin-ej matkin-om
I otcov-ým otcov-ou otcov-ým matkin-ým matkin-ou matkin-ým
Plurale
Maschile (animato) Tutte le altre Maschile (animato) Tutte le altre
N otcov-i otcov-e matkin-i matkin-e
G otcov-ých otcov-ých matkin-ých matkin-ých
D otcov-ým otcov-ým matkin-ým matkin-ým
A otcov-ých otcov-e matkin-ých matkin-e
L otcov-ých otcov-ých matkin-ých matkin-ých
I otcov-ými otcov-ými matkin-ými matkin-ými
Maschile Femminile
Otec Matka
Singolare: to je...
ON otcov brat matkin brat
ONA otcova kniha matkina kniha
ONO otcovo auto matkino auto
Plurale: to sú...
ONI otcovi kolegovia matkini kolegovia
ONY otcove knihy matkine knihy

Secondo la declinazione otcov (otec - genere maschile):
synov, bratov, Petrov, študentov, dedkov, kamarátov...

Secondo la declinazione matkin (matka - genere femminile):
dcérin, sestrin, Lenkin, študentkin, babkin, kamarátkin...

To je dom Lenky. To je Lenkin dom. Lenka ha un genere femminile - per questo secondo la declinazione matkin.
To je žena kamaráta. To je kamarátova žena. kamarát ha un genere maschile - per questo secondo la declinazione otcov.
To je auto brata. To je bratovo auto. brat ha un genere maschile - per questo secondo la declinazione otcov.

Comparazione di aggettivi e avverbi

La comparazione può essere regolare od irregolare. Irregolarmente vengono comparati solo questi cinque aggettivi (e gli avverbi creati da essi).
dobrý, zlý, malý, veľký, pekný

Tutti gli altri vengono comparati regolarmente.

Comparazione regolare

Si creano due gradi di comparazione tramite i suffissi -ší/-ejší ?. Il terzo grado di comparazione si crea aggiungendo il prefisso naj- al secondo grado.

1. Grado ľahký
Leggero
šikovný
Abile
2. Grado ľahší
Più leggero
šikovnejší
più abile
3. Grado najľahší
Il più leggero
najšikovnejší
Il più abile

Gli avverbi sono comparati in modo molto simile. Il secondo grado è creato per mezzo dei suffissi -šie/-ejšie ?, e il terzo grado è ugualmente creato aggiungendo il prefisso naj- al secondo grado.

1. Grado ľahko
leggermente
šikovne
abilmente
2. Grado ľahšie
più leggermente
šikovnejšie
più abilmente
3. Grado najľahšie
Il più leggermente possibile
najšikovnejšie
il più abilmente possibile

Comparazione irregolare

1. Grado 2. Grado 3. Grado
dobrý / dobre
Buono / Bene
lepší / lepšie
Più buono / Meglio
najlepší / najlepšie
Il più buono / nel migliore dei modi
zlý / zle
Cattivo / Male
horší / horšie
più cattivo / Peggio
najhorší / najhoršie
il più cattivo / Il peggio possibile
malý / málo
Piccolo / Poco
menší / menej
Più piccolo / Di meno
najmenší / najmenej
Il più piccolo / il minimo
veľký / veľa
Largamente / in abbondanza
väčší / viac
Più grande / In maggior quantità
najväčší / najviac
Il più grande / Nella massima quantità
pekný / pekne
Bello / piacevolmente
krajší / krajšie
Più bello / Più piacevolmente
najkrajší / najkrajšie
Il più bello / Il più piacevolemte possibile

Comparazione

Prvý dom je rovnako veľký ako druhý dom.
La prima casa è grande come la seconda casa.
Druhý dom je väčší než/ako prvý dom.
La seconda casa è più grande dellla prima.
Tretí dom je najväčší zo všetkých.
La terza casa è la più larga di tutte.
1. Grado 2. Grado 3. Grado
 • Jano je rovnako vysoký ako Lucka.
 • Jano a Lucka sú rovnako vysokí.
Jano je vyšší než Katka. Jano je najvyšší z celej triedy.