Sostantivi

I sostantivi danno un nome alle persone, agli animali, alle cose, alle qualità e agli eventi.

Li distinguiamo in:

Comuni Nomi di persone, animali, cose... di uno stesso tipo
Vanno scritti con l'iniziale minuscola
človek, učiteľ, pes, dom, strom, kniha, škola, mesiac, leto, pondelok, január
Propri I nomi di persone, animali e cose unici, come pure le denominazioni toponomastiche, le festività, ecc.
Vanno scritti con l'iniziale MAIUSCOLA. I nomi dei giorni della settimana e dei mesi non sono considerati nomi propri!
Zuzana, Dunčo, Vysoké Tatry, Bratislava, Slovensko, Vianoce, Veľká noc
Concreti Nomi di persone, animali, cose
Materiali, che si possono percepire con i sensi
brat, Karol, mačka, pes, ryba, zajac, stôl, dom, kniha, škola
Astratti Denominazioni di qualità, azioni
Immateriali, che non si possono percepire con i sensi
zdravie, múdrosť, šťastie, láska, leto, prázdniny, matematika

Declinazione dei sostantivi

In slovacco i sostantivi si declinano secondo vari modelli. Ogni genere grammaticale (maschile, femminile e neutro) ha le proprie declinazioni. In slovacco dobbiamo conoscere sia il genere del sostantivo sia la declinazione cui appartiene. Questo ci permette di utilizzarlo in modo corretto.

Per esempio il sostantivo mama (mamma) segue la declinazione di žena (donna).

Singolare Plurale
žena
N žena ženy
G ženy žien
D žene ženám
A ženu ženy
L (o) žene ženách
I (so) ženou ženami
Singolare Plurale
mama
N mama mamy
G mamy mám
D mame mamám
A mamu mamy
L (o) mame mamách
I (so) mamou mamami

Anche: babka, vnučka, dcéra, rodina, priateľka...

Il sostantivo chlapec (bambino, ragazzino) si declina come chlap (uomo).

Singolare Plurale
chlap
N chlap chlapi
G chlapa chlapov
D chlapovi chlapom
A chlapa chlapov
L (o) chlapovi chlapoch
I (so) chlapom chlapmi
Singolare Plurale
chlapec
N chlapec chlapci
G chlapca chlapcov
D chlapcovi chlapcom
A chlapca chlapcov
L (o) chlapcovi chlapcoch
I (so) chlapcom chlapcami ?

Anche: vnuk, dedko, otec, syn, priateľ, študent, muž...

Declinazioni dei sostantivi

Maschile

Sostantivi animati Sostantivi inanimati Sostantivi di origine straniera
chlap hrdina dub stroj kuli
Singolare N chlap hrdin-a dub stroj kuli
G chlap-a hrdin-u dub-a stroj-a kuli-ho
D chlap-ovi hrdin-ovi dub-u stroj-u kuli-mu
A chlap-a hrdin-u dub stroj kuli-ho
L chlap-ovi hrdin-ovi dub-e stroj-i kuli-m
I chlap-om hrdin-om dub-om stroj-om kuli-m
Plurale N chlap-i hrdin-ovia dub-y stroj-e kuli-ovia
G chlap-ov hrdin-ov dub-ov stroj-ov kuli-ov
D chlap-om hrdin-om dub-om stroj-om kuli-om
A chlap-ov hrdin-ov dub-y stroj-e kuli-ov
L chlap-och hrdin-och dub-och stroj-och kuli-och
I chlap-mi hrdin-ami dub-mi stroj-mi kuli-ami

Esempio:

Maschile
animato ? inanimato ?
 • Terminano in consonante o in -o
  chlap, chlapec, otec, brat, syn, učiteľ, spolužiak, priateľ, pes, lev, dedo, Jano, Martin
 • Terminano in -a
  hrdina, hokejista, huslista, cyklista, vodca, sluha
 • Terminano in consonante dura o bivalente
  dub, dom, strom, obraz, hrad, plot, stôl, vlak
 • Terminano in consonante molle
  stroj, kôš, oheň, nôž, čaj, počítač

I sostantivi di genere maschile che indicano animali al singolare si declinano come chlap, al plurale come dub (se il sostantivo termina in consonante dura o bivalente) oppure come stroj (se il sostantivo termina in consonante molle).

Declinazione chlap

Secondo la declinazione di chlap decliniamo:

 • sostantivi maschili, animati, che terminano in consonante o in -o:
  chlapec, otec, syn, dedo, Jano, pes, vnuk, spolužiak
 • solo al singolare - sostantivi che indicano animali:
  pes, vlk, vták, lev, medveď, kôň

Nota: Il nominativo plurale può terminare anche con le desinenze -ovia (synovia, otcovia, dedovia...) e -ia (učitelia, bratia...).

Declinazione hrdina

Secondo la declinazione di hrdina decliniamo:

 • i sostantivi di genere maschile (animato), che terminano in -a:
  sudca, sluha, hokejista, huslista

Nota: Le parole che terminano in -ista prendono al nominativo plurale la desinenza -i (huslisti, hokejisti...).

Declinazione dub

Secondo la declinazione di dub decliniamo:

 • i sostantivi di genere maschile (inanimato) che terminano in consonante dura o bivalente:
  potok, dom, strom, obraz, autobus, trolejbus, pondelok, utorok, štvrtok, piatok
 • soltanto al plurale - i sostantivi che indicano animali e terminano in consonante dura e bivalente:
  slon, had, vlk, lev

Declinazione stroj

Secondo la declinazione di stroj si declinano:

 • i sostantivi di genere maschile (inanimato) che terminano in consonante molle:
  kôš, oheň, nôž, čaj, počítač, dážď, máj, kameň
 • soltanto al plurale - i sostantivi che indicano animali e terminano in consonante molle:
  medveď, kôň, mravec

Declinazione kuli

Secondo la declinazione di kuli si declinano:

 • i sostantivi stranieri di genere maschile, i nomi maschili e i cognomi che terminano in vocale i, y, í, e, é, ä, ű, ö, ő :
  pony, grizly, abbé, Škultéty, Goethe, Krčméry, Nietsche

Femminile

Singolare
žena ulica dlaň kosť gazdiná idea
N žen-a ulic-a dlaň kosť gazdin-á ide-a
G žen-y ulic-e dlan-e kost-i gazdin-ej ide-y
D žen-e ulic-i dlan-i kost-i gazdin-ej ide-i
A žen-u ulic-u dlaň kosť gazdin-ú ide-u
L žen-e ulic-i dlan-i kost-i gazdin-ej ide-i
I žen-ou ulic-ou dlaň-ou kosť-ou gazdin-ou ide-ou
Plurale
N žen-y ulic-e dlan-e kost-i gazdin-é ide-y
G žien/-í ulíc/-í dlan-í kost-í gazdín ide-í
D žen-ám ulic-iam dlan-iam kost-iam gazdin-ám ide-ám
A žen-y ulic-e dlan-e kost-i gazdin-é ide-y
L žen-ách ulic-iach dlan-iach kost-iach gazdin-ách ide-ách
I žen-ami ulic-ami dlaň-ami kosť-ami gazdin-ami ide-ami

Esempio:

Femminile
Terminano in -a Terminano in consonante
 • Davanti ad -a si trova una consonante dura o bivalente
  žena, voda, hlava, ruka, noha, chata, Bratislava, Nitra, rodina
 • Davanti ad -a si trova una consonante molle
  ulica, práca, stanica, schôdza, tabuľa, ruža, cibuľa, vaňa, nedeľa
 • terminano al nominativo plurale con la desinenza -e
  dlaň, pieseň, loď, báseň
 • terminano al nominativo plurale con la desinenza -i
  kosť, noc, krv, vlasť

Declinazione žena

Secondo la declinazione di žena si declinano:

 • i sostantivi di genere femminile che terminano in -a preceduta da consonante dura o bivalente:
  mama, dcéra, vnučka, rodina, kniha, cesta, voda, ruka, noha, hlava, streda, sobota

Nota: Quando al genitivo plurale non aggiungiamo nessuna desinenza, il tema della parola subisce un allungamento.

 • mama - mám
 • kniha - kníh
 • ruka - rúk
 • noha - nôh

Declinazione ulica

Secondo la declinazione di ulica decliniamo:

 • i sostantivi di genere femminile che terminano in -a preceduta da consonante molle.:
  práca, stanica, schôdza, tabuľa, ruža, cibuľa, vaňa, fľaša, nedeľa, chvíľa

Nota: Quando al genitivo plurale non aggiungiamo nessuna consonante, il tema della parola subisce un allungamento.

 • stanica - staníc
 • tabuľa - tabúľ
 • fľaša - fliaš
 • chvíľa - chvíľ

Declinazione dlaň

Si declinano come dlaň:

 • i sostantivi di genere femminile che finiscono in consonante. Al nominativo plurale terminano in -e (dlane) :
  pieseň, loď, báseň, reportáž, posteľ, predpoveď

Declinazione kosť

Si declinano come kosť:

 • i sostantivi di genere femminile che finiscono in consonante. Al nominativo plurale terminano in -i (kosti) :
  vec, noc, step, pomoc, zmes, radosť, krv

Declinazione gazdiná

Si declinano come gazdiná:

 • alcuni sostantivi di genere femminile (pochi). Si tratta sempre di denominazioni di persone per lo più d'epoca feudale.:
  princezná, kráľovná, cisárovná, šľachtičná, stryná

Declinazione idea

Talvolta si distingue la declinazione a sé stante di idea, secondo la quale si declinano:

 • i sostantivi di genere femminile di origine straniera che terminano in -ea, -oa, -ua :
  orchidea, Andrea, aloa, Nikaragua, Ikea

Le parole mať (madre) e pani (signora) seguono una declinazione a parte.

Singolare Plurale
mať
N mať mater-e
G mater-e mater-í
D mater-i mater-iam
A mať mater-e
L mater-i mater-iach
I mater-ou mater-ami
Singolare Plurale
pani
N pan-i pan-ie
G pan-ej pan-í
D pan-ej pan-iam
A pan-iu pan-ie
L pan-ej pan-iach
I paň-ou pan-iami

Nota: Il sostantivo pani si declina solo quando usato da solo. Non si declina se seguito da nome proprio.

 • to je pani Malá
 • ideme od pani Malej
 • ideme k pani Malej
 • vidím pani Malú

Neutro

Singolare
mest-o srdce vysvedčenie dievča
N mest-o srdc-e vysvedčen-ie dievč-a
G mest-a srdc-a vysvedčen-ia dievč-aťa
D mest-u srdc-u vysvedčen-iu dievč-aťu
A mest-o srdc-e vysvedčen-ie dievč-a
L mest-e/-u srdc-i vysvedčen-í dievč-ati
I mest-om srdc-om vysvedčen-ím dievčať-om
Plurale
N mest-á srdc-ia vysvedčen-ia dievč-atá/-ence
G miest/-í sŕdc vysvedčen-í dievč-at/-eniec
D mest-ám srdc-iam vysvedčen-iam dievč-atám/-encom
A mest-á srdc-ia vysvedčen-ia dievč-atá/-ence
L mest-ách srdc-iach vysvedčen-iach dievč-atách/-encoch
I mest-ami srdc-ami vysvedčen-iami dievč-atami/-encami

Esempio:

Neutro
 • Terminano in -o oppure in -um
  mesto, auto, jablko, Slovensko, epiteton, múzeum
 • Terminano in -e
  srdce, vajce, more, nástupište, pole
 • Terminano in -ie
  vysvedčenie, lístie, stretnutie, námestie, umenie
 • Terminano in -a oppure in -ä
  dievča, dieťa, zviera, kura, žriebä

Declinazione mesto

Si declinano come mesto:

 • i sostantivi di genere neutro che terminano in -o:
  auto, koleso, jablko, Slovensko, kakao, drevo, dielo, vedro, oko, ucho, brucho, mydlo
 • le parole straniere che terminano in -on o -um:
  epiteton, múzeum

Declinazione srdce

Secondo la declinazione di srdce si declinano:

 • i sostantivi di genere neutro che terminano in -e:
  vajce, more, nástupište, pole

Declinazione vysvedčenie

Secondo la declinazione di vysvedčenie si declinano:

 • i sostantivi di genere neutro che terminano in -ie:
  lístie, stretnutie, zahraničie, námestie, umenie

Nota: I suffissi sono sempre lunghi, non si applica la regola dell'abbreviamento ritmico.

Declinazione dievča

Secondo la declinazione di dievča si declinano:

 • i sostantivi di genere neutro che terminano in -a oppure in -ä:
  dieťa, zviera, páža, knieža, mláďa, kura, žriebä

Nota: La parola dieťa presenta al plurale le seguenti forme:
deti, detí, deťom, deti, o deťoch, s deťmi.

Sostantivi plurali

Alcuni sostantivi presentano soltanto la forma del plurale (pluralia tantum) pur riferendosi a un unico oggetto:

 • tie nohavice, tie plavky, tie šaty, tie okuliare, tie nožnice, tie pľúca, tie Košice
 • Čo je to? To sú okuliare.
 • Aké sú okuliare? Okuliare sú nové.
 • Čie sú to okuliare? Okuliare sú mamine.
 • Tie okuliare nové a mamine.

Tali sostantivi non hanno la forma del singolare, ma soltanto quella del plurale. Li definiamo pluralia tantum. Si declinano soltanto al plurale.

Sostantivi pluralia tantum:

jedny nohavice
dvoje nohavice

Distinguete:

Un oggetto (sostantivo pluralia tantum) Più oggetti
 • nohavice
 • plavky
 • nohavičky
 • slipy
 • rifle
 • šaty
 • rukavice (jedna rukavica, dve rukavice)
 • topánky (jedna topánka, dve topánky)
 • čižmy (jedna čižma, dve čižmy)
 • ponožky (jedna ponožka, dve ponožky)

Con i toponomastici ci si imbatte spesso nei sostantivi pluralia tantum.

 • mesto Košice
 • mesto Levice
 • mesto Trenčianske Teplice
 • pohorie Vysoké Tatry
 • pohorie Nízke Tatry
 • Alpy, Benátky, Atény, Piešťany, Donovaly, Kúty...

Nomi di professioni di genere femminile

Formiamo le denominazioni delle professioni di genere femminile con il suffisso -ka:

 • lekár - lekárka
 • predavač - predavačka
 • kuchár - kuchárka
 • učiteľ - učiteľka
 • podnikateľ - podnikateľka
 • kuchár - kuchárka
 • pekár - pekárka
 • manažér - manažérka
 • sekretár - sekretárka
 • policajt - policajtka
 • prekladateľ - prekladateľka
 • fotograf - fotografka

Se la professione al genere maschile termina in -k, la -k cambia in -č- cui si aggiunge il suffisso -ka.

 • právnik - právnička
 • pokladník - pokladníčka
 • čašník - čašníčka
 • tanečník - tanečníčka
 • lekárnik - lekárnička
 • informatik - informatička
 • chemik - chemička

Diminutivi

Nel parlare con i bambini si usano spesso dei diminutivi e degli epiteti familiari.

auto - autíčko auto - autíčko (macchina - macchinina)
dom - domček casa - casetta
dieťa - dieťatko bambino - bimbo
mama - mamička mamma - mammina
 • Kde máš autíčka, Janko?
 • Páči sa ti tento domček pre bábiky?
 • Aké krásne dieťatko!
 • Kde máš mamičku?
 • ecc.
dom
domček
strom
stromček
auto
autíčko
posteľ
postieľka

A volte da un'unica parola possono derivare diversi diminutivi, per esempio:

 • Zuzana - Zuzka, Zuzička, Zuzanka...
 • ruka - rúčka, ručička...
 • mama - mamka, mamička, mamulienka...
 • otec - otecko
 • tato - tatko, tatíčko

Sostantivi verbali

Indicano azioni come i verbi, ma hanno forma di sostantivo. Li creiamo molto semplicemente togliendo la -ť all-infinito e aggiungendo il suffisso - nie o -tie: pisanie. Sono tutti di genere neutro e si declinano secondo la declinazione vysvedčenie. Vige la regola dell'abbreviamento ritmico: zapnúť - zapnutie.

písať + A To je program na písanie + G
písať text To je program na písanie textu.
È un programma per la scrittura di testi.
počúvať + A To je program na počúvanie + G
počúvať hudbu To je program na počúvanie hudby.
È un programma per ascoltare la musica.

Attenzione:
kresliť - kreslenie, vidieť - videnie, zapnúť - zapnutie, vypnúť - vypnutie