Regole ritmiche

Un aspetto dello slovacco che lo differenzia da altre lingue slave, è la regola ritmica: due sillabe lunghe non possono trovarsi una dopo l'altra.

Le sillabe lunghe sono le sillabe che contengono vocali lunghe (á, é, í, ó, ú), consonanti lunghe (ŕ, ĺ) o dittonghi (ia, ie, iu, ô). Questa regola è spesso applicata agli aggettivi.

 • pekná ruža (una bella rosa)
 • červená ruža (una rosa rossa)
 • krásna ruža (una rosa bellissima)

Essendo la radice krásn- lunga, la desinenza -ý, -á, -é diventa breve: krásny, krásna, krásne. Le radici delle parole pekn- e červen- sono brevi per questo la desinenza può restare uguale (pekná, červená).

Quando si abbreviano, le vocali lunghe si trasformano in vocali brevi. I dittonghi cambiano nella forma seguente:

 • ia – a
 • ie – e
 • iu – u
 • ô – o

La regola ritmica dell'abbreviazione ha diverse eccezioni.

Eccezioni della regola ritmica

per sostantivi:

 • declinazione di vysvedčenie, esempio: lístie, prútie, skálie
 • sostantivi femminili (genitivo plurale), esempio: básní, tlačiarní, piesní
 • declinazioni di žena, ulica, mesto (genitivo plurale), esempio: výhier/výher, hospodárstiev
 • con le desinenze -iar, -iareň, esempio: múčiar, bieliareň
 • con i prefissi ná-, zá-, sú-, esempio: nátierka, zásielka, súčiastka

Per aggettivi

 • declinazione di páví, esempio. líščí, kohútí

Per pronomi:

 • Pronome indefinito, esempio: niekým, niečím, bárským, bohviečie, čertviečím, ktoviekým, neviemčiu

Per verbi:

 • verbi ripetitivi, esempio: chválievať, strážievať
 • Coniugazione di rozumieť, esempio: zmúdrieť
 • participio, esempio: chváliac, súdiac
 • participio attivo presente, esempio: chváliaci, súdiaci
 • participio attivo passato, esempio: vyliavší, zakliavší

Parole composte, esempio:

 • prvýkrát, tisícnásobne, viacmiestny