Negazione

Byť, a či nebyť?
  • Per il verbo byť:
    ja nie som, ty nie si, my nie sme ...
  • Per tutti gli altri verbi:
    ja nemám, ty nemusíš, my nemôžeme, vy nechcete, oni nebývajú ...
1:
Ste* zo Slovenska?
Sei slovacco?
2:
Nie, nie som zo Slovenska, ale z Nemecka.
No, non sono slovacco, sono tedesco.
1:
Bývate v Poľsku?
Vivi in Polonia?
2:
Nie, nebývam v Poľsku, ale v Litve.
No, non vivo in Polonia, vivo in Lituania.
1:
Máš dvadsať (20) rokov?
Hai vent'anni?
2:
Nie, nemám dvadsať rokov. Mám dvadsaťjeden (21) rokov.
No, non ho vent'anni. Ho ventuno anni.

Osserva:

* In slovacco non è necessario menzionare il soggetto in ogni frase. Som študent. = Ja som študent.