Kaip mokytis?

Globalizacija yra reiškinys, kuris plinta visame pasaulyje, dažniausiai aiškinamas kaip Europos ir Šiaurės Amerikos šalių ekonominio, politinio ir administracinio vystymosi ir plėtros pasekmė, prasidėjusi nuo industrinės revoliucijos laikų. Po Antrojo pasaulinio karo šis procesas pasireiškė masine migracija iš silpniau išsivysčiusių šalių į išsivysčiusias Europos ir Šiaurės Amerikos šalis.

Prieglobsčio prašytojų skaičius Slovakijoje yra nedidelis ir jo didėjimo tendencijos nėra. Atvykėlių į šalį įregistruota apie šimtą, valstybinės institucijos yra suteikusios Slovakijos piliečio statusą tik keletui dešimčių prašytojų. Komenskio universitete Bratislavoje yra sukurtos dvi specializuotos įstaigos mokytis slovakų kalbos kaip užsienio kalbos t.y. užsienio slovakams, užsienio studentams, verslininkams, vadybininkams, slovakistams ir pan.:

  • Studia Academica Slovaca - tai Komenskio universiteto Filosofijos fakultete esantis centras, kuriame mokoma slovakų kaip užsienio kalbos. Šis centras nuo 1965 m. kasmet organizuoja slovakų kalbos ir kultūros vasaros mokyklą, kuri siūlo įvairius aukšto profesionalaus lygio kursus, visų pirma kalbos, literatūros, kultūros, etnografijos, istorijos, vertimo, bei specialius seminarus užsienio slovakams, tiek studentams, tiek rašytojams, vertėjams ir pan. Padedant slovakų kalbos lektoratams ir Slovakijos ambasadai galima gauti stipendiją slovakų kalbos ir kultūros studijoms Slovakijoje. Metodikos centras leidžia rinkinius, organizuoja profesinius renginius ir metodiškai paruošia kandidatus slovakų kalbos dėstytojo profesijai. Komenskio universiteto Filosofijos fakultete Slovakų kalbos katedroje įkurtas Slovakų kaip užsienio kalbos skyrius, kuris siūlo specializuotus kalbos kursus ir seminarus užsienio studentams ir suinteresuotiems ištisus akademinius metus. Skyrius rengia slovakų kaip užsienio kalbos mokslinių tyrimų projektus, leidžia mokomąją medžiagą ir pan.
  • Užsienio studentų kalbos ir profesinio rengimo institutas. Šis institutas yra nuotolinio ugdymo centras, kurio pagrindinis tikslas - parengti užsienio studentus studijoms visų tipų aukštosiose mokyklose ir universitetuose Slovakijoje. Pagrindinis uždavinys yra slovakų kalbos mokymas ir atskirų profilių profesijų kursai (medicinos, biologijos ir technikos srityse – taip pat anglų kalba; gamtos, ekonomikos, humanitarinių mokslų, meno, dailės, teisės ir architektūros srityse – slovakų kalba).

Institutas turi studijų centrus Bratislavoje, Modra-Harmonijoje ir Košicėse. Iki šiol šiame institute parengta daugiau kaip 8000 studentų iš viso pasaulio. Institutas rengia slovakų kalbos kaip užsienio kalbos vadovėlius ir mokymo priemonės. Be Komenskio universiteto galimybę studijuoti slovakų kalbą kaip užsienio kalbą suteikia kiekviena aukštoji mokykla, kur slovakų kalba dėstoma kaip atskira specialybė.

Zdroj: ONDREJOVIČ, Slavomír: Slovenský jazyk, jazyky na Slovensku. 1. vyd. Bratislava: Ševt, a.s., 2008. 32 s. ISBN 978-80-8106-005-2.